Vaandel Dulmerorkest uit Ter Apel naar het Groninger Museum

ter apel - In 1898 werd in Ter Apel een harmonie orkest opgericht waarvan de leiding berustte bij de uit Rutenbrock afkomstige hoofdmeester Dulmer.

Leden waren in hoofdzaak Ter Apeler middenstanders. Er was een uitstekende relatie met onder meer het Ter Apeler Dameskoor, waarmee vaak gezamenlijk uitvoeringen werden gegeven. Als blijk van dank schonk het dameskoor een zelfgemaakt vaandel aan het Dulmerorkest. Het Dulmer Orkest ging na de Tweede Wereldoorlog over in de Ter Apeler Harmonie waarvoor een nieuw vaandel werd vervaardigd. Het oude vaandel is daarop in de vergetelheid geraakt, totdat het enige tijd geleden weer boven water kwam, 118 jaar na de oprichting. Het goudbrokaat waarin de letters D.O. en de gestileerde hoorns die op het velours waren geborduurd hadden de tand des tijds goed doorstaan. Men vond het belangrijk dat het vaandel als Groninger cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties bewaard zou blijven. Het Groninger Museum in de persoon van conservator Dr Egge Knol was het daarmee roerend eens. Afgelopen zaterdag werd voorafgaand aan het optreden van de Ter Apeler Harmonie ter gelegenheid van de (her-)opening van recreatieterrein Moekesgat, het vaandel overgedragen aan Rienhart Wolf, die het in ontvangst nam namens het Groninger Museum.