Aa en Hunze tegen omvorming lokale omroep naar streekomroep

GIETEN - HUNZE - De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) wil de organisatorische, journalistieke en technische infrastructuur van de lokale nieuwsvoorziening aanpassen.

Zij willen dat de lokale omroepen van Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo samen één streekomroep gaan vormen. Het college van de gemeente Aa en Hunze kan zich hier niet in vinden. Daarom heeft zij hiertegen een zienswijze ingediend. Samenwerking op streekniveau moet leiden tot de gewenste aanpassingen en doelen: verhoging van de kwaliteit en de maatschappelijke waarde en verlaging van de productiekosten. Daartoe is het voorstel om 60 streekomroepen te vormen. In het voorstel vormt Aa en Hunze een ‘streekgroep’ samen met de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Zienswijze De lokale omroep Radio Aa en Hunze maakt zich grote zorgen over de plannen van NLPO. Zij hebben zich daarom tot het college van de gemeente Aa en Hunze gewend. Het thema is ook aan de orde geweest in het ambtelijk en het bestuurlijk overleg van de P10. Hierin is afgesproken dat de gemeente Aa en Hunze trekker is van de reactie richting NLPO. Naar aanleiding daarvan heeft Aa en Hunze een zienswijze ingediend. Burgemeester Eric van Oosterhout heeft dit standpunt ook verwoord in Den Haag bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Effecten Het voorstel voor de streekindeling heeft diverse ongewenste effecten: - De streekindeling houdt geen rekening met de omvang van het gebied; - De luisteraar van de lokale omroep is niet geïnteresseerd in het nieuws ‘van ver’; - Met deze indeling vist de lokale omroep in dezelfde vijver als RTV Drenthe; - Met deze indeling is de kans groot dat vrijwilligers van de lokale omroep afhaken; - Met deze indeling is er te weinig onderscheid tussen lokale omroep en regionale omroep. De gemeente Aa en Hunze heeft hiermee gevraagd aan NLPO om de streekindeling te herzien en rekening te houden met de omvang van het gebied.