Opening politheek Refaja ziekenhuis heeft gevolgen voor openingstijden Mediq apotheek de Buinersluis

Ter Apel - Het kan zo maar eens voorkomen dat je ’s avonds of in het weekend onverwacht geneesmiddelen nodig hebt. Bijvoorbeeld na een bezoek aan de dokterspost, tandarts of spoedeisende hulp.

Aan het woord is Gera Prins, apotheker bij Mediq apotheek de Buinersluis in Stadskanaal. ,,Tot nu toe was het zo dat iedereen dan bij Mediq apotheek de Buinersluis terecht kon. Dit betekende vanuit bijvoorbeeld de dokterspost een ritje naar de andere kant van Stadskanaal. In sommige gevallen niet altijd even handig voor iedereen. Maar bij gebrek aan een apotheek in het ziekenhuis was dit tot nu toe de best haalbare oplossing.”

Met de komst van de politheek in de hal van het Refaja ziekenhuis is er een mogelijkheid ontstaan om het voor de bezoekers van de dokterspost dan wel spoedeisende hulp gemakkelijker te maken en de mogelijkheid te bieden de voorgeschreven medicatie onder hetzelfde dak op te halen. ,,Daarom is besloten om vanaf 1 juli de avond- en weekenddiensten te verplaatsen naar depolitheek in het Refaja ziekenhuis. Wel zo gemakkelijk voor iedereen.”

Wie ’s avonds of in het weekend met spoed of onverwacht geneesmiddelen nodig heeftkan vanaf 1 juli terecht bij de politheek in de hal van het Refaja ziekenhuis.

Deze verschuiving heeft gevolgen voor de openingstijden van Mediq apotheek de Buinersluis. Deze worden vanaf 1 juli van maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.30 en op zaterdags van 10.00 tot 2.00 uur.

Prins: ,,Wij denken dat deze verschuiving de service richting de patiënt in de spoedsituatie vergroot. Dat is onze insteek geweest om voor deze verandering te kiezen.”