Realisatie AZC Bloemakkers loopt vertraging op

Ter Apel - De bouw van het AZC Bloemakkers in Gieten heeft vertraging opgelopen en begint pas in het najaar.

Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat zij de bouwvergunning na de zomervakantie indienen. Dit heeft tot gevolg dat de bezwarentermijn na de vakantie plaatsvindt. Dan is de aanvraag in te zien, en volgt een bezwarentermijn van zes weken. De gemeente zegt de vertraging ,,ten zeerste te btreuren.”

In april is het terrein waar het AZC komt bouwrijp gemaakt. De voorbereidingen om de kinderen van onderwijs te voorzien zijn inmiddels getroffen. Stichting PrimAH en COG Drenthe verzorgen passend onderwijs voor de basisschoolkinderen.

Kleuters stromen in bestaande groepen op De Marke in. Kinderen van 6 jaar en ouder gaan naar een speciale opvanggroep bij OBS Gieten. Voortgezet onderwijs wordt in Assen gegeven in een Internationale Schakelklas. Dit in samenwerking met de gemeente Assen.