Stadskanaal sluit 2015 af met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro

Ter Apel - De gemeente Stadskanaal heeft een een positief saldo van 3,1 miljoen euro op de jaarrekening van 2015.

Het college gaat de raad voorstellen om een deel van het budget toe te voegen aan de reserve Wmo. Onder anderevoor investeringen in het sociale domein. Een ander deel wil het college toevoegen aan de algemene reserve.

Het positieve saldo komt onder andere door de decemberwijziging in 2015. Het verschil tussen kosten en baten pakte daardoor voordeliger uit, dan was begroot. In het jaarverslag over 2015 wordt uitgebreid aangegeven hoe dit kan worden verklaard.

De voornaamste verschillen ontstaan dankzij het voordelig exploitatieresultaat van Wedeka, de niet benutte PGB-gelden en de nog niet ingezette uitvoeringsbudgetten voor de Wmo. Dit laatste zegt het college beschikbaar te willen houden.

De gemeenteraad neemt in de vergadering op maandagavond 11 juli een besluit over de bestemming van het geld.