Informatiebijeenkomst in Eeserhof in Ees over N34 aansluiting Exloo

Emmen - Op dinsdag 28 juni houden de provincie Drenthe en de uitvoerende aannemerscombinatie Schagen Infra en Salverda Bouw een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting van de N34 bij Exloo en Ees.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Restaurant Eeserhof in Belangstellenden kunnen tussen 16.30 en 19.30 uur binnen lopen. Medewerkers van de provincie Drenthe, Schagen Infra en Salverda Bouw zijn hierbij aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. De provincie Drenthe legt in de autoweg N34 bij Exloo een ongelijkvloerse kruising aan met op- en afritten. Tegelijkertijd komt er een logische en veilige route van de nieuwe aansluiting naar het dorp Ees. Gekozen is voor een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten, zoals deze ook bij bijvoorbeeld Gasselte en Gieten zijn aangelegd. Deze oplossing garandeert de doorstroming van het verkeer op de N34. De nieuwe verkeerssituatie is veilig en overzichtelijk voor alle weggebruikers. De keuze voor de aansluiting is in overleg met de gemeente Borger-Odoorn en de werkgroep N34 Exloo tot stand gekomen. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werkgroep en de bewoners in de omgeving. De N34 wordt bij de nieuwe aansluiting ongeveer 2 meter verlaagd. De verbindingsroute naar Ees blijft in de nieuwe situatie aan de oostzijde van de N34. Door het verleggen van de N34 in westelijke richting kunnen een vrij liggend fietspad en een verbrede parallelweg worden aangelegd. Over het aan te leggen viaduct over de N34 komt een vrij liggend fietspad. De bestaande fiets- en landbouwtunnel onder de N34 verdwijnt. De carpoollocatie bij Exloo blijft gehandhaafd.