Tip van de redactie | Concert in de watertoren in Stadskanaal

Stadskanaal - Op zondag 19 juni vindt in de watertoren een concert plaats. Jazzmusicus Will Jasper en Annette Scholten, verbonden aan onder meer het NNO, spelen en improviseren op fluit, saxofoon, cello en zingende zaag.

Het concert vindt plaats in het kader van de tentoonstelling met grillige klei- en keramiekbeelden van kunstenaar Femke Woltering, die momenteel in de watertoren te zien is. In opmaat naar het concert verzorgt Anton Reijnders - hij is beeldend kunstenaar, docent keramiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam en gastdocent aan tal van internationale kunstvakopleidingen - een inleiding over het werk van Femke Woltering. Vervolgens wordt de brochure gepresenteerd die bij de expositie verschijnt. De bijeenkomst begint om 14.30 uur in het Streekhistorisch Centrum en verplaatst zich na de lezing naar de watertoren. Een toegangskaartje kost acht euro.