Vervlogen Tijden over negentig jaar tennis in Stadskanaal

Ter Apel - In de rubriek Vervlogen tijden vertelt Jaap Meijering u deze keer over de geschiedenis van de tennissport in Stadskanaal.

door Jaap Meijering

Het was in het jaar 1917 dat ten huize van Mej. Sluis, in het doktershuis aan de Van Boekerenstraat de eerste stappen werden gezet hetgeen resulteerde in de oprichting van een tennisclub in Stadskanaal. Of het 'liefde op het eerste gezicht' was, wordt niet vermeld. Maar als naam werd A.M.O.R. gekozen. Er werd gespeeld op de baan achter het Hotel Dopper, waarvoor de toenmalige eigenaar van het hotel H.J. Gorter Hzn. alle medewerking verleende. Het was op 30 december 1920 dat - in hetzelfde hotel - de eerste jaarvergadering van A.M.O.R. werd gehouden. Roelf Hendrik Smook (zoon van landbouwer H.R. Smook aan de Poststraat) kreeg de opdracht om 'een boekje bij te houden om aanteekening te houden van de weg geslagen ballen'. Voor iedere bal moest namelijk 1,40 gulden worden betaald. Doordat ook de tennisvereniging W.O.K.O.S. van de baan gebruik maakte, moesten beide besturen de speeldagen en tijden van het tennissen samen invullen. Dit gaf nog wel eens wrijving. Ook voor de aanschaf van tien stoelen die langs de baan werden geplaatst wenste W.O.K.O.S. niet mee te betalen, zodat de stoelen door A.M.O.R. - als niet werd gespeeld- aan een ketting in het hotel Dopper keurig werden opgeborgen. Mede door de slechte toestand van de betonnen baan, week men in september 1922 uit naar een nieuwe baan op het sportterrein in Stadskanaal (W). Onder voorwaarde dat A.M.O.R. tijdens zijn bestaan geen andere baan mocht gebruiken, restaureert Gorter de oude baan achter Dopper en werd deze baan door de tennisclub officieel weer in gebruik genomen. Tijdens deze heropening op 6 juli 1924 werd de nieuwe clubvlag - voor 15 gulden gekocht bij de Fa. Zwartsenberg - gehesen. In augustus 1926 werd een nieuwe tennisvereniging opgericht: de Stadskanaalster Tennis Bond (S.T.B). Vele jaren werd er gebruik gemaakt van de banen achter Hotel Dopper. Na de oorlog kreeg S.T.B. steeds meer nieuwe leden en werd baanuitbreiding noodzakelijk. Plannen voor uitbreiding lagen er, maar de exploitatie was nog niet rond. Na de komst van Philips in Stadskanaal, bood president-directeur Ir. Otten van N.V. Philips aan, om bij de opening van hun nieuwe fabriek (locatie Electronicaweg) namens hun bedrijf, één nieuwe tennisbaan voor haar rekening te nemen. Op 30 mei 1960 kon daardoor een geheel nieuw tenniscomplex worden geopend met drie nieuwe banen aan de Molenwijk tussen het Gezondheidscentrum en de Berkenschool. Na afbraak van het gezondheidscentrum breidde S.T.B. in april 1977 - op het tijdstip dat de club ruim 400 leden had - dit complex uit tot zes tennisbanen, plus verlichting. Op 28 september 2002 werd begonnen met de grondwerkzaamheden van het huidige tennispark De Borgen waarvan de opening op 21 juli 2003 werd verricht door de oudgedienden G.R. Reenders , al 60 jaar lid en mevrouw. J. Hendriksen. Op 18 juni viert de levendige Stadskanaalster Tennis Bond haar negenstige verjaardag. U wilt reageren op het artikel? Stuur dan een mail naar Jaap Meijering: meijeringjl@planet.nl