Buitengewoon Opsporingsambtenaren krijgen de sleutel van hun scooters

Ter Apel - Uit handen van burgemeester Baukje Galama hebben de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van gemeente Stadskanaal de sleutels van hun scooters gekregen.

Sinds maart dit jaar zijn de BOA’s in dienst van de gemeente Stadskanaal. Hun werkzaamheden zijn breed: te denken valt aan het uitvoeren van controles, het uitschrijven van bekeuringen en het bieden van hulp bij ongevallen. De scooters maken het voor de BOA’s makkelijker bij het uitvoeren van hun taken om snel ter plekke te kunnen zijn.