Gemeente Stadskanaal gaat bezuinigen en investeren

Ter Apel - Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal heeft de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019 vastgesteld.

In dat laatste document worden voorstellen gedaan voor ombuigingen, oplopend tot jaarlijks 1 miljoen euro vanaf 2019. Deze bezuinigingen moeten het enerzijds mogelijk maken risico’s en kortingen van het Rijk op te vangen. Anderzijds wordt ruimte gecreëerd voor beleidswensen en investeringen die het college noodzakelijk en onvermijdelijk noemt. De financiële risico’s waarmee de gemeente te maken heeft zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Wedeka, de uitkeringen in het sociaal domein en het onderhoud van vastgoed. Het ombuigingsplan wordt verwerkt in de begroting 2016. Wat betreft de financiële positie van de gemeente voor 2017 tot en met 2020, vertoont de meerjarenraming in 2020 een positief resultaat van 651.000 euro. De bezuinigingsmaatregelen zijn in die berekening meegenomen. Deze financiële ruimte blijkt volgens het college hard nodig om beleidswensen mogelijk te maken, zoals de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal, de centrumontwikkeling in Stadskanaal, de spoorlijn Stadskanaal-Veendam en een MFA in Cereswijk. Deze investeringen kennen een geschatte omvang van in totaal 8 miljoen tot 12 miljoen euro. Daarnaast kondigt het college ook aan 1 miljoen euro te willen reserveren voor investeringen in het sociale domein. De gemeenteraad beslist in haar vergadering van maandag 13 juni over de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019. De vergadering begint om 14.00 uur, aangezien dan ook de algemene beschouwingen worden gehouden. De voorjaarsnota, de perspectiefnota en het ombuigingsplan zijn te vinden op www.stadskanaal.nl