Nieuwbouw Refaja ziekenhuis | 'We staan te popelen om te verhuizen'

Stadskanaal - Ziekenhuislocatie Refaja van Treant Zorggroep krijgt een nieuw operatiecomplex met vier operatiekamers. Het Refaja krijgt hiermee de meest moderne operatievoorzieningen die beschikbaar zijn en bespaart daarmee veel tijd die nu besteed wordt aan logistiek.

door Paul Abrahams

De huidige operatiekamers zijn gebouwd in 1983 en voldoen nog aan alle wettelijke eisen. Maar voor de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis is renovatie of nieuwbouw noodzakelijk. Refaja moet immers een volwaardig ziekenhuis blijven. Vandaag aflevering twee van een serie artikelen over de nieuwbouw. De eerste aflevering is geplaatst in de krant van woensdag 23 maart. Het verhaal is ook te lezen op de website van uw krant. "Ik ben elke keer weer verbaasd over de voortgang van de bouw." Dat zegt Angelique Kroeze. Zij is sinds vijf jaar hoofd van de afdeling Anesthesie en Recovery. De medewerkers van de afdeling verhuizen eind augustus naar de uitbouw achter het Refaja. "In het begin hadden we alleen maar de beschikking over prachtige 3D animaties, maar nu we regelmatig een kijkje op de bouwlocatie mogen nemen, wordt iedereen steeds enthousiaster. Het begint echt te leven. Ik spreek medewerkers die vinden dat ze hebben gesolliciteerd op een nieuwe werkplek." "Hoewel in de komende maanden veel moet gebeuren - er staan nog veel verhuisvergaderingen gepland - staan we te popelen om te verhuizen, vervolgt Angelique. "Het werken op de Holding - hier worden voorbereidingen getroffen voor de operatie en de verdoving - en op de Recovery - hier kunnen de patiënten na de operatie in alle rust wakker worden - wordt straks veel efficiënter. Tot die tijd zeggen we tegen elkaar: nog even volhouden!" Wat betreft de overdracht van de patiënten naar de verpleegafdeling naar Holding en van de Recovery naar de verpleegafdeling wordt een flinke stap voorwaarts gezet. "We krijgen namelijk gescheiden overdrachtsruimten. In de huidige situatie hebben we regelmatig last van opstoppingen en vertraging, omdat alle patiënten via één en dezelfde sluis worden vervoerd. In de 'in en uitgaande sluis' kan ook rustig worden overgedragen, zonder dat iedereen kan meeluisteren. Nu gebeurt de overdracht nog 'aan bed'. Ook dat is een privacy slag richting onze patiënten." Daarnaast is er straks meer ruimte rondom de bedden, er wordt gewerkt met splinternieuwe apparatuur en de twee afdelingen worden samengevoegd tot één afdeling. "Door middel van het samenvoegen wordt een efficiëntie slag gemaakt", legt Angelique uit. "Dat geldt voor het gebruik van de bedden en de inzet van personeel. Het is de bedoeling om de bedden als een harmonica systeem in te zetten." Dankzij de nieuwbouw krijgt het Refaja eveneens de beschikking over een unieke gesluisde isolatiekamer op de afdeling Holding/Recovery. "Deze kamer kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt", glundert Angelique. "Bijvoorbeeld voor de MRSA patiënten die geïsoleerd verzorgd moeten worden. In de huidige situatie geeft dit planningsproblemen voor het OK programma met het nodige oponthoud. Deze patiënten mogen enkel en alleen als laatste gepland worden. Aangezien zij niet op de Holding en Recovery tussen de reguliere patiënten mogen liggen, moeten zij ook op de operatiekamer blijven tot ze naar de afdeling mogen. In de nieuwe situatie kunnen ze direct terecht in de geïsoleerde kamer voor de voorbereiding en de nazorg. Dit mede door een andere reinigingstechniek tussen de operaties door." In opmaat naar de verhuizing worden de medewerkers goed voorbereid. "Er gaat nogal wat veranderen", weet Angelique. "Niet alleen zitten de lichtknopjes op een andere plek, maar er wordt gewerkt met nieuwe apparatuur en ook de ontruimingsplannen en andere procedures gaan over de kop. Het zijn maar enkele willekeurig gekozen voorbeelden." Projectleider Ronald Neutel is tevreden over de voortgang van de bouw. "De laatste weken voor het afronden van het project zijn vanzelfsprekend heel spannend. Dan vindt onder andere de inrichting plaats. Van operatietafels tot beademingsmachine. En nog veel meer. Dan wordt echt op uur niveau gewerkt. Ook staan allerhande metingen op het programma. Van elektro techniek tot luchtzuivering. Het definitieve verhuisbesluit is gekoppeld aan deze ‘validaties', zeg maar geldig verklaren, goed keuren. Als we niet voldoen aan de wetgeving, dan wordt op 29 augustus niet geopereerd. Vooralsnog gaan we er vanuit dat alles volgens planning verloopt. Voor alle zekerheid blijven de huidige operatiekamers standby."