TONEGIDO viert jubieum

GASSELTE - In aanwezigheid van een kleine 100 bezoekers vierde afgelopen zaterdag de Gemengde Zangvereniging TONEGIDO uit Gasselte haar 90-jarig bestaan in het Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte.

Het gebodene in de vorm van een jubileum-uitvoering, waarin naast nostalgische liederen, ook hedendaagse stukken werden uitgevoerd, werd door het talrijke publiek bijzonder op prijs gesteld. Ook werden tussendoor wat sketches gebracht, wat door de aanwezigen met veel applaus werd beloond.