Rubriek | Vervlogen tijden ... over School 15 in Nieuw-Buinen

nieuw-buinen - Deze week toont Jacco Pranger de lezers een klassenfoto uit 1934 met klas 5 van school 15 in zijn woonplaats Nieuw-Buinen.

door Jacco Pranger

De naam van de school verwijst naar het plaatsnummer 15 waar het schoolgebouw staat. Vroeger was Nieuw-Buinen opgedeeld met nummers van plaatsnummer 1 tot plaatsnummer 76; vanaf de kant van Stadskanaal tot Buinerveen. School 15 werd gebouwd in 1845, maar door de forse groei van het aantal kinderen naar 229 in 1858, werden plannen bedacht om uit te breiden. In 1863 zijn pas de plannen tot uitvoering gebracht en werden enkele lokalen bijgebouwd. In 1880 werd vervolgens besloten om een nieuwe school te bouwen, die voldeed aan de eisen van die tijd. De school werd in 1881 in gebruik genomen. In 1896 en 1911 werd de school nogmaals verbouwd tot een school met zeven lokalen. Vanwege verzakkingen en scheuren werd in 1937 besloten om een nieuwe school te bouwen. De school werd achter de verouderde school gerealiseerd met vier lokalen. De opening was in 1939. De oude school werd afgebroken om plaats te maken voor het schoolplein en de speelplaats. In juni 1978 werd voor het laatst lesgegeven. De leerlingen en leerkrachten verhuisden naar een nieuw gebouw aan de Wilgenlaan, school 24. Het schoolgebouw werd verkocht aan Veldink rolstoeltechniek die rolstoelen produceerden en repareerden. Na de verhuizing van Veldink in 2014, vestigde zich een ander bedrijf in het pand: Hofstra Interieur en houtbewerking. Het gebouw is aan de buitenzijde niets veranderd en oogt nog als een schoolgebouw. Plaats nummer 15 vinden we aan het Noorderdiep nummer 382. Op de foto staan onder meer juf Dik, meester Benus, meester Aardema, meester Martens en juf Boelens. De namen van de kinderen ontbreken. Herkent u sommige leerlingen? Bel dan Jacco Parnger (06-21831002) of stuur een mail naar pranger@nieuwbuinen.com