Onderzoek | Inwoners Vlagtwedde tevreden over gemeentelijke dienstverlening

Stadskanaal - In het najaar van 2015 heeft de gemeente Vlagtwedde meegedaan aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen 2015.

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek. In vergelijking met andere gemeenten van vergelijkbare omvang scoort Vlagtwedde goed. De burger als klant beoordeelt de gemeente het best met een 7,9. De gemeente wil actief aan de slag met de resultaten om zo haar dienstverlening nog verder te optimaliseren. De benchmark laat zien hoe de gemeente Vlagtwedde het doet ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, maar maakt ook een vergelijking in de tijd mogelijk. In het najaar van 2013 deed de gemeente een nulmeting. De behaalde scores nu wijken nauwelijks af van de resultaten van het eerste onderzoek, toen de gemeente ook goede scores behaalde. Onderstaand overzicht laat de scores per burgerrol zien, afgezet tegen de gemiddelden van andere gemeenten die in 2013, 2014 en 2015 hebben meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl en afgezet tegen de resultaten van 2013. Rapport Alle resultaten van Waarstaatjegemeente.nl zijn verwerkt in een rapport. Dit rapport is te vinden op www.vlagtwedde.nl