Sluiting obs De Peppel in Gasselternijveenschemond is onvermijdelijk

Ter Apel - De leerlingenaantallen van obs De Peppel in Gasselternijveenschemond laten een scherpe daling zien.

Stichting PrimAH heeft hierover de afgelopen periode overleg gevoerd met de MR van obs De Peppel. Op 5 april is er een avond georganiseerd met de ouders van de leerlingen en de MR. Zij hebben zich nog niet uitgesproken over een sluitingsdatum van de school. Ze willen hiertoe eerst antwoord van Stichting PrimAH op een aantal vragen. Ouders beraden zich erop welke keuze ze gaan maken voor het nieuwe schooljaar. Stichting PrimAH heeft de intentie de school nog een jaar open te houden en op te heffen per 1 augustus 2017, mits er genoeg leerlingen overblijven voor twee groepen. In overleg met de MR en de ouders wordt uiteindelijk een keuze gemaakt of de school nog een jaar open kan blijven of toch dit jaar sluit. Daling leerlingenaantal In oktober 2015 was het leerlingenaantal van De Peppel nog 32. Gedurende dit schooljaar zijn er geen nieuwe leerlingen ingeschreven op de school. In groep acht zitten acht leerlingen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Verder zijn er onlangs twee leerlingen overgestapt naar de J. Emmens in Gasselternijveen en één naar een school in Gieten. Daarmee komt het aantal leerlingen na de zomervakantie onder de absolute ondergrens van 23.