Lezing Jan L. de Jongh in de Kloosterkerk over christelijke kunst

ter apel - De kunsthistoricus Jan L. de Jong houdt op woensdag 6 april een lezing in de Kloosterkerk in Ter Apel. Hij vertelt met behulp van beelden over christelijke kunst.

Kunstwerken die werden gemaakt in opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk hoefden niet in de eerste plaats kunst te zijn. Zij dienden vooral om gelovigen te onderrichten. Omdat tot ver in de 19de eeuw veel mensen niet konden lezen, hadden kunstwerken de functie hun aan de hand van afbeeldingen duidelijk te maken wat er in de Bijbel staat. De bijeenkomst in het godshuis begint om 20.00 uur. Een entreebiljet kost zes euro.