PvdA Groningen tegen sluiting PI Ter Apel

ter apel - Vandaag werd bekend dat de PI Ter Apel met ingang van 2021 dicht zou moeten. Dit zou een banenverlies van 274 arbeidsplaatsen betekenen. Daarnaast is onduidelijk of er ook nog een van de locaties van Veenhuizen moet sluiten.

De PvdA Statenfractie heeft het College van Gedeputeerde Staten van Groningen gevraagd alles op alles te zetten om dit te voorkomen. "We zijn in onze provincie al koploper als het gaat om werkloosheid. Zo'n grote klap kan het gebied niet opvangen", aldus fractievoorzitter Eugenie Stolk. Op twee eerdere momenten heeft de Groningse PvdA - met Haagse hulp - een sluiting weten te voorkomen. Ook nu is de inzet dat Den Haag het noorden spaart als het gaat om sluiting van justitiële inrichtingen. De Tweede Kamerfractie heeft inmiddels mondelinge vragen ingediend voor het vragenuur op dinsdag 22 maart.