Inwoners met kind(eren) in Jeugdzorg krijgen ouderbijdrage teruggestort

Ter Apel - Inwoners van de gemeente Vlagtwedde van wie in 2015 een ouderbijdrage Jeugdzorg is gevraagd, hoeven deze toch niet te betalen.

Het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde heeft besloten deze wettelijke maatregel terug te draaien. De reeds betaalde ouderbijdragen worden teruggestort. Met de introductie van de Jeugdwet op 1 januari 2015 werd de ouderbijdrage ingevoerd. Deze is bedoeld als bijdrage van ouders in de kosten en verzorging wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een (dag)deel buitenshuis verblijft. De achterliggende gedachte was dat ouders van wie een kind gedeeltelijk niet thuis kan zijn, minder kosten zouden maken. Veelbesproken In de loop van 2015 is de ouderbijdrage veel besproken, zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn besloten om de ouderbijdrage met ingang van 2016 weer af te schaffen. Wettelijk gezien blijft die bijdrage voor 2015 gewoon gelden. De gemeente Vlagtwedde heeft echter besloten om ook over 2015 af te zien van het innen van die bijdrage. “Wat voor 2016 en later niet redelijk gevonden wordt, kan dat voor 2015 ook niet zijn”, vindt wethouder Wietze Potze. “Onderzoek van de staatssecretaris laat duidelijk zien dat er vaak geen sprake is van besparingen voor ouders. Dan is een ouderbijdrage niet rechtvaardig en kan het een onbedoelde drempel worden om hulp te vragen.” Terugbetaling Voor zover de bijdragen al waren geïncasseerd, kunnen de ouders die terugverwachten. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK incasseert de bijdragen ook namens de gemeente.