Gemeente Vlagtwedde gunt Huishoudelijke Hulp aan zes partijen

Ter Apel - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp in de gemeente Vlagtwedde gedurende de periode van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017, zonder afnameplichting, te gunnen aan zes partijen. Dit betreffen: Buurtzorg/Buurtdiensten, Zorgkompas, Senior Assist Care, Tzorg, Flexiplus Huishouding en De Gouden Provincies.

In de gemeente Vlagtwedde verzorgt TSN ongeveer 80 procentvan alle huishoudelijke hulp. Het contract dat de gemeente heeft met TSN eindigt 31 maart 2016. Gisteren vond een startbijeenkomst plaats voor alle nieuwe partijen. Tijdens deze bijeenkomst stond centraal hoe de hulp aan cliënten die op dit moment hulp ontvangen van TSN, gecontinueerd kan worden. Voorop staat dat er voor de cliënten zo weinig mogelijk verandert. Burgemeester en wethouders zijn zich bewust van het grote belang van een goede overdracht voor cliënten en personeel. Daarom zal het college zich inspannen om te bemiddelen bij deze overdracht.