PvdA Stadskanaal wil minder palen en meer panelen

Ter Apel - De PvdA Stadskanaal verzamelt zaterdagmiddag 19 maart zienswijzen tegen de komst van het grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden en Oostermoer.

Tijdens een marktactie in het centrum van Stadskanaal kunnen mensen een zienswijze indienen door hun handtekening te zetten onder een kant-en-klaar exemplaar. Begin maart werden de plannen voor een windpark gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken. Gedurende zes weken kan een zienswijze worden ingediend. De PvdA roept de bevolking op zaterdagmiddag hun handtekening te komen zetten. Draagvlakonderzoek heeft aangetoond dat 80 procent van de bevolking tegen de komst van dit grootschalige park is. De Veenkoloniën worden getransformeerd tot een industrieel landschap met 50 windmolens van een tiphoogte van 200 meter. Sommige bewoners van het gebied krijgen op nog geen 500 meter afstand van hun huis een windmolen. Dit leidt onder meer tot geluidsoverlast, slagschaduw en landschapsvervuiling. Ook de radioantennes van LOFAR bij Exloo worden ernstig gehinderd door de elektromagnetische storing van de molens. Zozeer zelfs dat belangrijke wetenschappelijke projecten niet meer door kunnen gaan. Gevolg: kapitaalvernietiging en grote internationale reputatieschade. De fractie van de PvdA Stadskanaal is bang dat de plaatsing van de molens gaat leiden tot een negatieve spiraal, die effect heeft op de leefomgeving en economie in de Veenkoloniën. "Bovendien zijn we ervan overtuigd dat er veel meer ruimte moet komen voor het alternatieve plan van lokale ondernemers om een groot zonnepark te plaatsen", zegt fractievoorzitter Egbert Hofstra. "We zijn een groot voorstander van deze vorm van duurzame energie. Wij zeggen dan ook: minder palen, meer panelen."