Gezonde weken op C.B.S. De Hoeksteen in Ter Apel

ter apel - De komende vijf weken gaan de leerlingen van De Hoeksteen voor 'gezond'.

Het schooljaar 2015/2016 staat in het teken van 'Gezond gedrag', hét jaarthema van de Brede School in de gemeente Vlagtwedde. Het hele jaar zijn de kinderen in alle groepen bezig met gezond gedrag.Een voorbeeld daarvan is het EU-schoolfruit. In een periode van 21 weken krijgen alle kinderen op school gratis drie stuks fruit/groente in de week. Leerlingen leren dat fruit/groente eten gezond is, want kinderen die gezond eten zitten lekkerder in hun vel, voelen zich fitter en leren makkelijker. Naast informatie over voeding is er ook aandacht voor bewegen. Tijdens de gymlessen besteedt de vakleerkracht aandacht aan gezonde beweging. Naast gezonde voeding en beweging is er op De Hoeksteen aandacht voor het 'zich goed voelen' binnen de groep. Binnen de school wordt gewerkt met De Kanjertraining, een effectieve methode die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In de lessen die gegeven worden ligt de nadruk op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden: verantwoordelijkheid, omgang met elkaar, respect, zelfwaardering, weerbaarheid en vertrouwen. De Leesleedies, Sanne Schregardus en Marjan Coenraads, beide sociaal pedagogisch medewerker in Ter Apel, hebben de projectweken geopend met een interactieve theatervoorstelling. Het in België bekroonde boek 'Lekker en gezond' vormde de basis voor hun voorstelling.