Gedeputeerde Staten positief over nieuwe gemeente Westerwolde

Ter Apel - Gedeputeerde Staten zijn positief over de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit schrijven zij in hun zienswijze op het herindelingsadvies van beide gemeenten, die vandaag is verstuurd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Het advies aan de minister is om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad om per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Westerwolde te vormen. Procedure Op 26 oktober 2015 hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde het herindelingsadvies vastgesteld om per 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente te vormen. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies en sturen deze samen met het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken. Toetsing en oordeel Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria voor herindeling van het kabinet en komen daarbij tot een positief oordeel over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Vervolgprocedure Als het kabinet het voorstel overneemt, wordt de Raad van State nog om advies gevraagd. Vervolgens moeten de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel beoordelen. Als beide kamers akkoord zijn, kan de herindeling per 1 januari 2018 rond zijn. In november 2017 moeten dan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Westerwolde.