Vervlogen tijden | De ophaal-trambrug in de Stationsstraat in Ter Apel

ter apel - Bijgaande foto is van de eerste brug over het toen pas gegraven Ruiten-A kanaal. Dat was (en is nog steeds) een aftakking van het Stads-Ter-Apeler-Kanaal halverwege de huidige Oosterstraat.

door Rienhart Wolf

De foto is van vóór 1920 toen er een zeer druk scheepvaartverkeer was van en naar de aardappelmeelfabriek T & O (Ter Apel en Omstreken). Tientallen met aardappelen geladen schepen passeerden dan per dag de brug. De brugwachter woonde dan ook pal naast de brug in een karakteristiek brugwachtershuis waarvan de gevel hier links op de foto is te zien. Rechts is nog een deel van café de Boer. Dat café was één van de vele café’s die zich vestigden op plaatsen waar water- en wegverkeer elkaar kruisten. De kanaalwal op de voorgrond heeft een inham waardoor de schepen de draai door de brug makkelijker kunnen maken. Afwateringskanaal Overigens, het Ruiten-Aa-kanaal is ontstaan op initiatief van de Vereniging ter Bevordering van de Kanalisatie van Westerwolde opgericht door Boelo Luijtjen Tijdens. Door het graven van dit kanaal beoogde men de wateroverlast ten gevolge van de vervening van het Bourtangerveen te bestrijden. Het Ruiten-Aa-kanaal kwam in 1920 gereed. Het had tevens een zijtak naar Bourtange en was voorzien van acht sluizen. Tramrails Ten tijden van deze foto heette de Oosterstraat nog Stationsstraat en in de ophaalbrug liggen dan nog de tramrails van de D.S.M. (Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij). Op de onderrand van de brug is te lezen dat het bruggeld 10 cent per schip is. De huidige J en A ter Borgbrug in de Oosterstraat over het Ruiten A kanaal is een moderne brug die slechts zelden wordt geopend om (pleziervaart) schepen door te laten. Het huidige doorvaart-tarief is de schrijver dezes niet bekend. De brugwachterswoning en café de Boer zijn reeds lang afgebroken.