Uitbreiding begrazingsgebied in natuurgebied Breedwisch in Westerwolde

Ter Apel - Deze week heeft Staatsbosbeheer een nieuw raster geplaatst in natuurgebied de Breedwisch in Westerwolde. Het gebied waar schapen en runderen grazen wordt hiermee vergroot.

Het doel hiervan is om het heideterrein wat in het bos ligt open te houden. Dit begrazingsproject is een samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen "De Breedwisch werd al het hele jaar rond begraasd door schapen", vertelt boswachter Jelka Vale. "Van 1 mei tot 1 november lopen er ook runderen (Blonde D’aguitaine) in het gebied. Met de komst van dit nieuwe raster wordt het te begrazen gebied vergroot. De dieren kunnen nu ook het bos bereiken bij Jipsingboertange." "Als je niks doet, groeit heide dicht met jonge bomen", vervolgt ze. "Het is natuur die je intensief moet beheren. Door begrazing trachten we de heide in stand te houden. De schapen eten de houtige gewassen en de runderen concentreren zich voornamelijk op de grassen. Samen zorgen zij voor een mooi open heideveld." Daarnaast zorgt begrazing voor diversiteit in de natuur. Waar in het ene gedeelte van het terrein het gebied open gehouden wordt door begrazing, zal in het andere gedeelte de begroeiing dichter worden. Op deze manier worden overgangen gecreëerd waar veel dier- en plantensoorten baat bij hebben. Door het verplaatsen van het raster komt een klein deel van de witte paaltjesroute (van Tange naar Rijsdam) binnen het raster te liggen. Hiermee ontstaat een kans om de dieren van heel dichtbij te zien. Staatsbosbeheer adviseert wel voldoende afstand te houden en ze niet te laten schrikken.