Tangenborgh: liefdevolle dialoog vormt basis voor goede zorg

Emmen - Gezond oud worden willen we allemaal. Maar niemand krijgt die garantie. De verpleeghuizen van Zorggroep Tangenborgh bieden zorg aan dementerende ouderen. Het mooiste compliment dat medewerkers van de zorggroep kunnen ontvangen is wanneer mensen aangeven dat hun dierbare gelukkig is omdat de bewoner zoveel mogelijk zijn of haar eigen leven heeft behouden. Levensgeluk gaat voor alles bij Tangenborgh. En daarin willen ze nóg nauwer gaan samenwerken met familie en naasten.

Eerder dit jaar deed het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een oproep aan verpleeghuizen om plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering van de verpleeghuiszorg in Nederland. Zorggroep Tangenborgh heeft gehoor gegeven aan deze oproep door het plan 'De liefdevolle dialoog' in te dienen. Met dit plan in handen heeft de zorggroep van de staatssecretaris de ruimte gekregen om af te wijken van bestaande wet- en regelgeving zodat efficiënt gewerkt kan worden aan een betere verpleeghuiszorg. Een liefdevol dialoog dus. Niet alleen over de cliënt maar zeker ook met de cliënt en zijn of haar familie. De zorggroep gaat de komende jaren familie en naasten van bewoners vragen om actief mee te denken over de zorg van hun dierbare. Dat begint onder andere door een bijdrage te leveren bij het opstellen van het zorgplan, waarin het levensverhaal van de cliënt wordt vastgelegd maar waarin ook staat wat belangrijk is in het leven van iemand en hoe de zorggroep de zorg zoveel mogelijk kan aanpassen aan de wensen van de bewoner. Zorgplannen Ook wordt familie en naasten van cliënten in de toekomst gevraagd om aan te schuiven bij het multidisciplinair overleg, waarin zorgverleners als de arts en psycholoog overleg voeren over de zorg die een bewoner ontvangt. Bij het maken van de zorgplannen is een multidisciplinaire benadering vanzelfsprekend. Ieder discipline heeft zijn eigen invalshoek en verantwoordelijkheden. Er is een groot gezamenlijk aandachtsgebied: het gewone leven in stand houden. Naarmate mensen ouder worden, wordt hun afhankelijkheid van goede zorg steeds groter. Familie en naasten zijn vaak, voordat de stap naar een verpleeghuis wordt gezet, al zwaar belast met de zorg voor hun dierbare. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan: hoe blijven familie en naasten betrokken? Zij weten als geen ander hoe het leven van de cliënt er uit heeft gezien en welke zorg eraan bijdraagt dat bewoners zoveel mogelijk het eigen leven kunnen behouden. Dit plan is dan ook niet geboren vanuit een bezuinigingsmaatregel. Ook wil het niet zeggen dat de zorg bij Tangenborgh nu niet goed is. Maar Tangenborgh wil het werkritme en het handelen steeds weer opnieuw ondergeschikt maken aan het eigen leven van de bewoner: een liefdevolle dialoog vormt de basis voor goede zorg. Zie ook www.tangenborgh.nl.