Stadskanaal brengt 'schoonmaak' onder in algemene voorziening

Stadskanaal - In het kader van de doorontwikkeling van het beleid voor huishoudelijke hulp stelt het college de gemeenteraad voor schoonmaakondersteuning vanaf 1 mei onder te brengen in een algemene voorziening. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die door hun beperking niet zelf of met hulp van hun netwerk hun huis kunnen schoonmaken.

Eind 2014 heeft de gemeente besloten de huishoudelijke hulp over te laten aan de markt. Daarna heeft de voorzieningenrechter aangegeven dat schoonmaakondersteuning wél onder de Wmo valt. Sindsdien zijn er tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken geweest en er worden nog uitspraken verwacht. Vanwege deze juridische onduidelijkheid is ervoor gekozen het bestaande beleid voor schoonmaakondersteuning op een duurzame manier door te ontwikkelen. Mensen die gebruik maken van de algemene voorziening betalen in 2016 een eigen bijdrage van 5 euro per uur, door compensatie vanuit de HHT-regeling. Minima komen daarnaast in aanmerking voor de vangnetregeling. Zij betalen daardoor geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor 2017 wordt in het najaar vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van jurisprudentie en de hoogte van de rijksbudgetten. De algemene voorziening gaat uit van maximaal 104 uur schoonmaakondersteuning per jaar. Mensen voor wie de voorziening niet volstaat of te duur is, komen mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Het beleid past binnen de gemeentelijke visie op het sociaal domein, waarin de gemeente zoveel mogelijk uitgaat van eigen verantwoordelijkheid. De gemeenteraad beslist in haar vergadering van 21 maart over de schoonmaakondersteuning.