Voorbereidende werkzaamheden in het Vledderbos in Stadskanaal

Ter Apel - Staatsbosbeheer start eind januari en begin februari met voorbereidende werkzaamheden in het Vledderbos.

Er worden in het najaar bomen geoogst. Het doel van de werkzaamheden is om uiteindelijk licht en ruimte te maken voor bestaande bomen en voor nieuwe bomen; de verjonging van bos. Bos blijft dus bos. Het bos is natuurlijk van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. "Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos", vertelt boswachter Anneke Epping. "Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden." "Het Vledderbos heeft inmiddels de leeftijd bereikt om bomen uit te gaan dunnen, zodat de rest van de bomen de ruimte krijgen om dikker te worden", vervolgt Anneke. "Om dit zorgvuldig te kunnen uitvoeren worden dit najaar 'dunningspaden' aangelegd waarlangs de houtoogstmachine bij toekomstig bosbeheer zijn werk efficiënt kan doen en waarbij andere bomen zo min mogelijk beschadigd raken. Deze bomen worden de komende maand gemarkeerd (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Een boom met een blauwe stip blijft staan en een boom met een oranje stip wordt geveld." Het Vledderbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer. Tijdens de werkzaamheden worden de wandel-, fiets- en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. "Toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd."