Ondertekening convenant ‘Doorgaande Lijnen van voorschoolse naar vroegschoolse educatie'

Stadskanaal - De besturen van basisscholen, de gemeente Stadskanaal, het peuterspeelzaalwerk en een groot aantal kinderopvangorganisaties in de gemeente Stadskanaal hebben uitgesproken te streven naar verbetering van de aansluiting van voorschoolse naar vroegschoolse educatie.

Hiervoor hebben zij een convenant opgesteld. Daarin is de overdracht van kindgegevens, de afstemming over aanpak en de gebruikte programma's vastgelegd. Ook ouderbetrokkenheid en de gewenste resultaten van de inzet zijn vastgelegd. Het convenant ‘Doorgaande Lijnen van voorschoolse naar vroegschoolse educatie' is op 20 januari door de betrokken besturen ondertekend. Er is een werkgroep belast met de taak om de doorgaande lijn zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op de foto poseren Jan Paul ten Brink, Johan Hamster, Alex Tillema, Margreet Mulder, Janine Drenth, Ellen Bos en Lineke Buurman.