Vervlogen tijden | Een lege Schotslaan in het dorp Ter Apel

ter apel - De foto die we hier plaatsen is de eerst bekende foto van de Schotslaan, gemaakt door het fotografisch bedrijf Dr. Trenkler & Co uit Leipzig.

door Rienhart Wolf

Het poststempel op de kaart is van 1907 maar de foto is waarschijnlijk gemaakt vlak na de bouw van de boerderij-villa van Jan ter Wisch in 1902. Opmerkelijk is dat de Schotslaan nog geheel onbebouwd is, met name aan de linkerzijde staat nog bos, waar tegenwoordig een rij statige villa’s staat. Goed is te zien dat de Schotslaan ligt in het verlengde van de Hoofdstraat. De bomen ter weerszijden zijn naar schatting zo’n 40-50 jaar oud hetgeen betekent dat de Schotslaan al bestond toen het kanaal werd doorgetrokken van de Roswinkelerbrug in de richting van de Duitse grens, tussen 1860 en 1870. De 'knik'in het kanaal Er is wel gesuggereerd dat het kanaal oorspronkelijk veel later de bocht naar het zuiden zou moeten maken, dus dat het kanaal langs de Schotslaan zou hebben gelopen. Een onverwachts afwijkende bodemgesteldheid zou daarvoor de oorzaak zijn geweest. Bewijzende documentatie daarvoor is vooralsnog niet bekend. Hoe het ook zij, de knik naar het zuiden maakte ook dat rails van de paardentram op deze foto een knik maken in de richting van de remise aan de (toenmalige) Stationsstraat, de tegenwoordige Oosterstraat. De Boschlaan was nog een slingerende zandweg en ook de Schotslaan was nog niet bestraat. Plattelandsprofessor Brummer Aan de rechterzijde zien we het hotel van Jan Stukje waar ten tijde van deze foto praktijk werd gehouden door de befaamde “plattelandsprofessor” Dr Theodor Brummer uit Lindloh (Duitsland). De praktijk van Brummer liep (mede door de tramverbindingen) dusdanig goed dat hij kort daarop de eerste schitterende villa aan linkerzijde van de Schotslaan liet bouwen. Die staat er nu nog steeds, de panden van ter Wisch en Stukje zijn verdwenen. Commentaar en/of aanvullingen graag naar redaktie@oudterapel.nl