Mini-inspiratiebeurs in de dorpskerk in Gieten

Ter Apel - Op woensdag 13 januari wordt in de dorpskerk in Gieten een mini-inspiratiebeurs gehouden vanuit de Protestantse Kerk.

Zoals ieder jaar, tijdens de 40-dagen tijd en de Adventstijd, worden in veel protestantse kerken voor elke dienst een liturgische schikking gemaakt. Op de mini-inspiratiebeurs kunnen van 19.00 tot 20.30 uur verschillende schikkingen voor de 40-dagen tijd, Goede week en Pasen worden bekeken. Een toegangskaartje kost twee euro, dat is inclusief een kopje koffie. Tijdens de beurs is ook de brochure ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander: Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de 40 dagen tijd, de Goede week en Pasen’ verkrijgbaar.