Vervlogen tijden ... over ‘t Heem in Ter Apel

TER APEL - Ter Apel groeide in de jaren vijftig en zestig als kool. Er moesten in sneltreintempo huizen gebouwd worden voor de toenemende bevolking.

door Jakob Been

Tussen Hoofdstraat en Havenstraat was tegen het midden van de jaren zestig alles al volgebouwd, dus toen was de vraag: waar nu naar toe? Naar het zuiden begon al vrij snel de gemeente Emmen (De Maten hoorde toen nog bij de gemeente Emmen), naar het oosten lagen de bossen en naar het westen het kanaal. Naar het noorden toe lag het spoorwegemplacement.

Men kon dus geen onmiddellijke aansluiting krijgen op de bestaande structuur. Bijna noodgedwongen werd toen toch gekozen om in noordelijke richting verder te bouwen en zo bedacht men het nieuwe Plan ’t Heem. Daar ontstonden echter ook weer de nodige problemen. Reden daarvoor waren de moeilijke onderhandelingen, die gevoerd moesten worden met de Nederlandse Spoorwegen. Er moest tenslotte een weg naar de nieuwbouwhuizen toe en er lagen rails. Uiteindelijk kwam men tot overeenstemming en werd het doel bereikt: een verbinding tussen het Heem en de Stationsstraat, maar toen men de eerste huizen begon te bouwen, lag er alleen nog maar een zandweg over de rails, een echte weg kwam pas enige tijd later.

Op een raadsvergadering van 11 januari 1966 werd besloten om de toen aan te leggen straten (in eerste instantie zestien straten) bijna allemaal vogelnamen te geven, waarbij men begon om de straat die door het midden liep in noordelijke richting de naam Vogelheem te geven. Tegenwoordig heeft het eerste gedeelte Heemstraat.

De straatnamen begonnen – vanaf het centrum gezien – rechts met de Zanglijster, Mezenhof en Leeuwerik en links met namen als Sperwerlaan, Buizerdlaan en Valkhof. De eerste bewoners kwam in de Zanglijster, als snel gevolgd door de andere straten. In de jaren tachtig kwamen er aan de noordzijde, richting Nulbos, straten bij met plantennamen zoals Koningsvaren, Dalkruid, Zevenster en Veenbes, namen van planten, die allemaal voorkwamen in de bossen bij Ter Apel.

Op bovenstaande ansichtkaart, waarvan de foto werd gemaakt in de zomer van 1967, staat de fotograaf in een straat, die niets met een vogelnaam van doen had: Wallekant. Het ziet er allemaal nog bijzonder nieuw uit en er zijn jonge bomen aangeplant. De andere namen die niets met vogels te maken hadden, maar wel met het dichtbij gelegen zwembad waren Badoever en Heembadweg.

De fotograaf staat met zijn rug naar het zwembad. De naam ’t Heem is overigens heel goed gekozen. Eeuwen geleden lag hier een natuurgebied – ’t Hiem – bestaande uit woeste gronden: grasland, veel heide, bouwland, bos, een enkele ven. Er stond een enkele boerderij aan de (zand-) weg richting Sellingen en verder. De naam ’t Hiem betekent oorspronkelijk: hoge boerenplaats.

Wilt u reageren op deze vervlogen tijden of wilt u zelf graag een foto in deze rubriek laten plaatsen: jbeen01@hetnet.nl