Leerlingen Ubbo Emmius locatie Praktijkonderwijs in gesprek met onderwijsminister Arie Slob

STADSKANAAL - Arie Slob - hij is minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media - heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de provincie Groningen.

De auto van de ChristenUnie bewindsman stond vanmiddag ook geparkeerd bij Ubbo Emmius locatie Praktijkonderwijs aan de Gelderselaan in Stadskanaal.

Slob werd in aanwezigheid van vele tientallen leerlingen onder (veel) meer geïnterviewd voor de schoolkrant. "Ik heb veel respect voor jullie allemaal; jullie mogen er zijn. Ik hoop dat het lukt om de talenten waarover jullie beschikken in de praktijk te brengen en dat jullie uiteindelijk een goede plek weten te vinden waar je tot je recht kunt komen."

Na het interview stond een gesprek op het programma met Swen Weidijk, Marnick Klasen, Danaï Venema en Mariët Veldhuis van de leerlingenraad van Ubbo Emmius locatie Praktijkonderwijs.

Scheiden van afval

Slob informeerde oprecht geïnteresseerd naar de ervaringen van de leerlingen op school en liet zich uitgebreid bijpraten over de werkzaamheden van de leerlingenraad. Zo zijn bijvoorbeeld samen met directeur Chris Zaal regels opgesteld voor wat betreft het gebruik van de mobiele telefoon en het roken en ook is de leerlingenraad nauw betrokken bij het organiseren van het schoolfeest en het aanpassen van het schoolplein. Hoog op de lijst staat het scheiden van afval in en om het schoolgebouw.

Recht op een schooldiploma

Minister Slob vertelde aan het einde van het gesprek dat hij voorstander is dat ook leerlingen in het praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma krijgen. "Ik wil deze leerlingen namelijk de erkenning geven die ze verdienen. Ze hebben er gewoon recht op en het bevordert de kansen op een baan."

De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk. Het is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen.