Grunneger Dainst in de Antoniuskerk in Musselkanaal

MUSSELKANAAL - Op zondag 10 februari wordt in de rooms-katholieke kerk in Musselkanaal voor de vijftiende keer een Eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal.

Heel bijzonder in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De dienst in het zogeheten 'Veenkoloniaals' begint om 10.00 uur.

Voorganger is wederom pater Ben Bolmer. Hij is geboren en getogen in Musselkanaal. Na zijn middelbare schoolopleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters Franciscanen.

Van 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en daarvoor was hij onder meer pastoor voor een aantal parochies in Noord-Groningen. Hij heeft nu de zorg voor zijn mede broeders in het klooster. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboorte dorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar. De liederen worden gezongen in de Veenkoloniale Grunneger toal.

Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders. Hij heeft de teksten van de viering vertaald vanuit het Nederlands naar het Veenkoloniaals. In 2014 heeft de inwoner van Musselkanaal die taak overgenomen van Martin Holman, de grondlegger van de Grunneger Dainst in 2005.