Motie PvdA Westerwolde over verbod op grote windmolens in Bellingwolde haalt het niet

Op initiatief van de PvdA Westerwolde werd tijdens de raadsvergadering van woensdagavond een motie ingediend om te voorkomen dat er grote windmolens geplaatst gaan worden in de gemeente Westerwolde (lees in Bellingwolde, langs de grens met Duitsland). Deze motie haalde het niet. De PvdA kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren.

Als belangrijkste argument geldt voor de PvdA de verdeeldheid die nu al zou zijn ontstaan tussen verschillende groepen inwoners. Geen standpunt innemen heeft als gevolg dat ontwikkelaars draagvlak proberen te vinden onder de bevolking, vindt de PvdA-fractie. Stienus Melis, fractievoorzitter van PvdA Westerwolde: "Om als gemeente een duidelijk standpunt in te nemen, wordt dit voorkomen.

Zoals genoemd haalde de motie het niet. De overige raadsleden vonden de motie te voorbarig en willen grote windmolens meenemen in de duurzaamheidsdiscussie die dit jaar in de gemeenteraad plaats zal vinden.

Definiëring van grote windmolens

René Kriek van GroenLinks vroeg zich af waaruit zou blijken dat er onvoldoende draagvlak onder de bevolking is. Ook wilde hij weten wat voor de PvdA de definiëring van grote windmolens is. Dit zijn, volgens Melis, windmolens met een ashoogte van 15 meter, en met wieken van 12 meter, wat neerkomt op een tiphoogte van in totaal 21 meter.

Herman Hemmen (CDA) vond de motie ook weinig doordacht. "Over de consequenties hoor ik u niet."

Henk van der Goot van Gemeentebelangen was van mening dat de motie te voorbarig is. "Het slaat de discussie dood", aldus Van der Goot, die steun kreeg van wethouder Harrie Brunen, eveneens Gemeentebelangen: "Eén van de keuzes voor duurzame energie schakelen we dan meteen uit."

Zie het als een statement

Edith van der Horst van de Partij voor de Dieren ging als enige raadslid met de PvdA-ers mee. Zij noemde de motie 'dapper'. "Zie het als een statement", aldus Van der Horst.

En zo was de motie ook bedoeld, verduidelijkte Melis. "De gemeente Westerwolde moet op voorhand duidelijk zijn. Tegen hun inwoners, maar ook duidelijk tegenover planontwikkelaars."