Westerwolde wil woningvoorraad vernieuwen en vitaal houden

SELLINGEN - De gemeente Westerwolde heeft een woonvisie opgesteld die het kader vormt voor de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de woningmarkt in de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders wil met de woonvisie inzetten op verduurzaming van de bestaande woningen om zo te zorgen voor meer comfort, lagere energielasten en waardebehoud. Ook biedt de visie de mogelijkheid om nieuwbouw toe te voegen aan de woningvoorraad.

Wethouder Bart Huizing: “Met de woonvisie werken we aan een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen die in Westerwolde woont of wil wonen. We verwachten met deze koers de dynamiek en doorstroming in de woningmarkt weer op gang te brengen.”

Door een gerichte strategie voor nieuwbouw op plekken waar dat nodig is wil de gemeente ruimte maken voor goede woningbouwinitiatieven die een toevoeging vormen op de bestaande voorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevolkingsprognoses waaruit blijkt dat het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente krimpt.

De vraag naar levensloopbestendige woningen voor senioren neemt toe in de gemeente Westerwolde. De komende vijf jaar wil de gemeente dit begeleiden door aanpassingen in bestaande woningen mogelijk te maken en ook door ruimte te geven voor nieuwbouwwoningen met meer comfort en lagere energielasten. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

De woonvisie is opgesteld met medewerking van inwoners, andere Oost-Groningse gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en de provincie Groningen.

In maart wordt de woonvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.