Teams kunnen zich aanmelden voor SamenLoop voor Hoop in Stadskanaal

STADSKANAAL - De SamenLoop voor Hoop in Stadskanaal werpt haar schaduw vooruit.

Het wandelevenement wordt gehouden van zaterdag 13 juli 16.00 uur tot zondag 14 juli 16.00 uur op het terrein tussen de Kwinne en het voormalige kerkgebouw Lichtbaken.

Dan wordt 24 uur lang aandacht gevraagd voor mensen die met kanker te maken hebben gekregen. Het leven wordt gevierd en bovendien wordt geld ingezameld ten behoeve van wetenschappelijk kankeronderzoek.

Het comité in Stadskanaal is achter de schermen al een tijdje hard aan het werk. Vorige week is in buurtcentrum Heidedop een informatiebijeenkomst gehouden. Ook wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal is aanwezig. Zij is onlangs benoemd tot ambassadeur van SamenLoop van Hoop.

Hoog op de prioriteitenlijst staat het aanmelden van teams. Inmiddels zijn alle scholen en 125 verenigingen in de gemeente Stadskanaal uitgenodigd om mee te doen aan de wandelestafette en om activiteiten te organiseren om geld in te zamelen. Van auto's wassen tot een veiling, van knutselwerken verkopen op de markt tot een spinning marathon. Het zijn slechts enkele willekeurig gekozen voorbeelden.

Op dit moment staat een handvol teams op de lijst. "Zonder teams geen SamenLoop voor Hoop", weet het comité. "Maar we hebben er vertrouwen in dat in de komende maanden het aantal teams flink gaat toenemen. Dat zie je ook in andere plaatsen waar het evenement is gehouden."

Tijdens de bijeenkomst in het buurthuis zijn enkele teams van de partij. "We gaan er voor", klinkt het strijdlustig. "Waarom we meedoen? Eén op de drie mensen heeft te maken met kanker. Geld voor onderzoek is hard nodig!"

Om de kosten zo laag mogelijk te houden probeert het comité zoveel mogelijk sponsors aan zich te binden, die ook in natura een bijdrage willen leveren. Dat varieert van toiletunits tot een podium, van een aggregaat tot beveiliging en van EHBO-ers tot artiesten die tijdens de SamenLoop voor Hoop willen optreden.

Hoogtepunten van de SamenLoop voor Hoop zijn de openingsronde door survivors - mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad - en de kaarsenceremonie zaterdagavond om half elf waarna de wandelaars gedurende de nacht omringd zijn door een zee van licht.

Aan de invulling van het programma wordt nog gewerkt. Zo wordt nagedacht over een kerkdienst op het terrein en over een kinderloop op zondagmiddag om 13.00 uur. Dan wandelen de jongens en meisjes 24 minuten in tegenovergestelde richting.

U wilt meer informatie over het aanmelden van teams? U wilt kaarsenzakken bestellen? U wilt op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan SamenLoop in Stadskanaal? Meer informatie is te vinden op de website samenloopvoorhoop.nl/stadskanaal

Paul Abrahams