Veel animo voor discussiebijeenkomst over Nedersaksenlijn; geen carnavalsgrap

TER APEL -Komt er een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen, Assen en Twente, via Emmen en Stadskanaal en hoe gaan we dit realiseren?

Deze discussie staat centraal tijdens het symposium op dinsdagavond 26 februari en het trekt al veel belangstelling. Inmiddels zijn er ruim 150 aanmeldingen voor het symposium binnen gekomen op nedersaksenlijn.nl

Bestuurders van provincies en gemeenten uit Nederland en Duitsland gaan op 26 februari in het Boschhuis in Ter Apel met elkaar in discussie over de realisatiekansen van de rechtstreekse treinverbinding. Een unieke gelegenheid om met de bestuurders van gedachten te wisselen en hun mening te horen!

Geen carnavalsgrap

Na het bekend maken dat de gedupeerden Fleur Gräper (Groningen), Henk Brink (Drenthe) en Bert Boerman (Overijssel) hun medewerking verlenen aan de discussieavond, was er al snel veel reuring op de Facebookpagina van de Nedersaksenlijn. Traditiegetrouw willen de carnavalsverenigingen vlak voor carnaval namelijk wel eens een grapje uithalen met de media. Enkele Facebookgebruikers vroegen zich daarom af of de discussieavond ook een carnavalsgrap was. Dit is zeker niet het geval.

Videoboodschap

Wim van de Camp is lid van het Europees Parlement in Brussel en vast lid en coördinator van de Commissie Transport en Toerisme (TRAN). Eén van zijn speerpunten van deze commissie is het bevorderen en promoten van gezamenlijke Europese regelgeving en het maken van beleid op het gebied van transport en toerisme, zoals spoorverbindingen.

Speciaal voor alle aanwezigen heeft Wim van de Camp een videoboodschap ingesproken die op 26 februari wordt getoond. De bijeenkomst kan kosteloos worden bijgewoond en wordt medegefinancierd met Europese Interreg-middelen.