Doorstroming in spits is verbeterd na maatregelen bij verkeersplein Gieten

Assen

Door aanpassingen bij het verkeersplein Gieten is de doorstroming verbeterd in de ochtend- en avondspits. Dit komt omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op kunnen rijden.

De provincie heeft onder andere aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en verkeersregelaars ingezet. Met behulp van radarkasten kan de provincie op diverse punten van de N34 nagaan hoeveel verkeer erlangs komt en wat de snelheid daarvan is. Door de situatie voor én na de aanpassingen met elkaar te vergelijken, kunnen uitspraken gedaan worden over de effecten van de aanpassingen. De doorstroming in de ochtendspits vanuit zuidelijke richting is verbeterd. ’s Avonds kunnen motorvoertuigen uit noordelijke richting sneller het verkeersplein oprijden door de bochtverruiming, maar het is lastig om de file hier op te lossen. Dit komt door het vele verkeer wat voorlangs kruist op de rotonde. Daarnaast concludeert de provincie dat de inzet van verkeersregelaars op vrijdag niet nodig is, want dan is de samenstelling van het verkeer anders en is de doorstroming van het verkeer al goed. Eind december 2016 heeft de provincie aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en is de markering bij de invoegstrook van de aansluiting Gieten verlengd. Sinds januari 2017 laten verkeersregelaars het verkeer doorrijden in de ochtendspits. Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de verkeersproeven in oktober vorig jaar en de suggesties van weggebruikers ter verbetering van de doorstroming op de korte termijn. Tot en met maart 2017 wordt het verkeer rond het verkeersplein nauwkeurig gemonitord. Ondertussen start de provincie ook met de planvorming voor de lange termijn maatregelen omdat het verkeer blijft toenemen de komende jaren. Ook wil de provincie graag de doorstroming in de avondspits verbeteren. Tijdens een proces met de gebruikers én de omgeving moet blijken hoe deze plannen vorm gaan krijgen.

Auteur

Paul Abrahams