Veul Drèents in Meertmaond in Aa en Hunze

Gieten

HUNZE Elk jaor wordt in meert de Meertmaond-Streektaolmaond holden. Het Huus van de Taol in Beilen, dat op 4 meert heur 10-jaorig bestaon viert, besteedt in dizze maond veul aandacht an de streektaol. Daornaost organiseert de Taolschulte- en keurnotenclubs allerlei activiteiten in heur eigen gemeente.

Op alle scholen in oonze gemeente wordt de kinder een verhaol veurlezen in het Drèents, gedichten veurdraogen of liedties met de kinder zungen. In Aa en Hunze wordt an zu’n 2000 schoolkinder Drèents veurlezen deur taolschulte en keurnoten, met hulp van veul vrijwilligers, die heur streektaol een waarm hart too draogt. Een meertaolige opvoeding is veur kinder van groot belang. Het schaokeln van de ene naor de aandere taol is good veur heur ontwikkeling, zo blek aal maor weer oet underzeuk. We woont en leeft in Drenthe en dan heur je dat er dialect spreuken wordt. Je gruit er met op of je gruit erin met; in oonze previncie ontkom je der niet an daj um je hen Drèents heurt praoten. Dat kan zaand-Drèents wezen of veenkoloniaols: het één is niet beter as de aander. Het is verschillend en aal die verschillen vörmt een mooie Drèentse lappendeken. Taolschulte en keurnoten van het Huus van de Taol in Aa en Hunze bint der dan ok slim wies met dat op alle scholen in de gemeente Drèents veurlezen wordt. Op maondag 13 meert leest wetholder Henk Heijerman veur an de kinder van o.b.s. Anloo. Reken der maor op dat de wetholder good van zuch lat heuren zeker ok as het de streektaol betreft! Op 30 meert holdt taolschulte en keurnoten, veur de raodsvergaodering an, een kwis veur de gemeenteraodsleden ‘Drèents over de grèens’, die saomensteld is deur Jan Hartlief, per 1 april de neie taolschulte in Aa en Hunze die Anton Postema nao veer en haalf jaor opvolgt.

Auteur

Albert-Jan Garama