Controledag op Recreatiepark Anloo voorspoedig verlopen

Assen

De controledag die de gemeente Aa en Hunze op Recreatiepark Anloo vandaag heeft uitgevoerd, is voorspoedig verlopen.

Toezichthouders hebben gecontroleerd of de wet- en regelgeving nageleefd wordt. De gemeente heeft hierbij samengewerkt met de politie, Belastingdienst, Werkplein Drentsche Aa (sociale dienst), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de SVB en het UWV. De controledag heeft de gemeente een goed beeld opgeleverd van de personen die op het park verblijven en onder welke omstandigheden. De adressen, waarvan de bewoners aanwezig waren, zijn allemaal gecontroleerd. Met de informatie die de controledag heeft opgeleverd, gaan de diverse organisaties, waaronder ook de gemeente, verder aan de slag. Zij zetten, waar nodig, zelf acties uit. Beeld De politie heeft geen aanhoudingen verricht en heeft geen zaken in beslag genomen. De Belastingdienst heeft aangegeven nader onderzoek te doen naar een aantal toeslagen omdat deze mogelijk ten onrechte worden uitgekeerd. Ook is een aantal zorgvragen naar voren gekomen. Verder is er geconstateerd dat er meer mensen verblijven, dan dat er geregistreerd zijn. De beheerder is op de hoogte gebracht bij de start van de controledag en hij heeft zijn medewerking verleend. Diverse bewoners die op het park aanwezig waren, reageerden positief op de controledag. De controle is om 7.30 uur gestart en rond 12.30 uur afgerond, eerder dan van te voren is aangekondigd. Signalen Aanleiding voor de controledag waren diverse signalen die er op wezen dat er mogelijk sprake zou zijn van onregelmatigheden ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, sociale problemen, fraude en openstaande boetes en belastingaanslagen. Veiligheid De gemeente Aa en Hunze vindt een veilige en leefbare situatie, waarin het goed recreëren is, op alle vakantieparken in de gemeente van het allergrootste belang. Om dit te waarborgen heeft de gemeente deze gezamenlijke actie ingezet.

Auteur

Albert-Jan Garama