Inwoners Aa en Hunze willen een betrokken burgemeester

Assen

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze willen een burgemeester die goed kan luisteren, en die toegankelijk en benaderbaar is. Ook moet de burgemeester zichtbaar in de dorpen zijn en vooruitstrevend in zijn manier van werken.

Dit blijkt uit de enquête die is ingevuld door 629 respondenten, allen inwoners van de gemeente. Met deze inbreng heeft de vertrouwenscommissie de profielschets ‘Aa en Hunze zoekt een buitengewoon betrokken burgemeester’ opgesteld. Deze wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Vooruitstrevend en informeel In de profielschets staat waaraan de burgemeester moet voldoen. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bertus Reinders, zegt hierover: “We zijn op zoek naar een vooruitstrevende burgemeester met een informele stijl. Die betrokken is en in contact staat met onze inwoners. Ook moet hij of zij een frisse blik hebben, gericht op kansen voor onze gemeente. Bovendien moet de burgemeester een doortastende bestuurder zijn.” Inwoners refereerden in de enquête opvallend vaak aan burgemeester Eric van Oosterhout. Hij was volgens de inwoners iemand die tussen de bevolking stond en een luisterend oor bood. Betrokken inwoners Van dinsdag 31 januari tot en met dinsdag 14 februari konden inwoners van Aa en Hunze de vragenlijst met 10 stellingen en 1 open vraag invullen. 629 respondenten hebben hier gehoor aan gegeven. Bertus Reinders: “Wij zijn heel erg blij met deze grote respons. Dit geeft aan dat de inwoners van Aa en Hunze heel betrokken zijn bij de keuze van een nieuwe burgemeester. We hebben de uitkomsten heel goed kunnen gebruiken bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.” De respons is meer dan voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen. Profielschets vaststellen In de raadsvergadering van donderdag 9 maart stelt de gemeenteraad de profielschets vast. Deze wordt daarna aan de (loco) Commissaris van de Koning aangeboden die aanwezig is tijdens de raadsvergadering. De (loco) Commissaris van de Koning verzoekt vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen. Vanaf dat moment begint de werving voor een nieuwe burgemeester. Het streven is dat de nieuwe burgemeester half september begint.

Auteur

Albert-Jan Garama