gemeente

Programma bewonersbijeenkomsten windpark

Wij willen u graag informeren over het programma voor de informatieavonden op 11, 12 en 13 november. Aanleiding Begin 2018 heeft de Raad van State (RvS) in zijn uitspraak bepaald dat het beroep tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de ontheffing van de Flora- en Faunawet ongegrond zijn. Daarmee zijn de besluiten onherroepelijk geworden en mag het windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden gebouwd. Na de uitspraak van de RvS zijn de initiatiefnemers gestart met de... Wij willen u graag informeren over het programma voor de informatieavonden op 11, 12 en 13 november. Aanleiding Begin 2018 heeft de Raad van State (RvS) in zijn uitspraak bepaald dat het beroep tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen en de ontheffing van de Flora- en Faunawet ongegrond zijn. Daarmee zijn de besluiten onherroepelijk geworden en mag het windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden gebouwd. Na de uitspraak van de RvS zijn de initiatiefnemers gestart met de voorbereiding van de bouwfase.   In  gesprek De komst van het windpark heeft een grote impact op ons gebied en onze inwoners. Uit gesprekken die wij de afgelopen periode hebben gevoerd met inwoners, blijkt dat er een sterke informatiebehoefte is over bijvoorbeeld de rol van de gemeente, het gebiedsfonds, de planning voor de transport- en bouwwerkzaamheden, de testresultaten van de eerste turbine en nog vele andere onderwerpen. Om u te informeren, maar vooral ook om uw vragen te beantwoorden gaan wij graag met u in gesprek. Dit doen wij onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, tijdens de informatieavonden op 11, 12 en 13 november.   Programma van de avond: 19.30-20.00 uur  Inloop 20.00-20.30 uur  Inleiding door burgemeester Jan Seton 20.30-20.45 uur  Toelichting op het gebiedsfonds door burgemeester Jan Seton 20.45-21.30 uur Toelichting op planning, transport en bouw van de turbines door wethouder Freek Buijtelaar, met aandacht voor bouwtechnische zaken, handhaving en toezicht, resultaten testmolen en geluidsonderzoek. 21.30-22.00 uur Uitloop Tijdens de avond krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen.   De informatieavonden vinden plaats op de volgende locaties: 11 november: De Gulle Boergondiër, Zuiderblokken 1 in Drouwenermond 12 november: MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond 13 november: MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 141c in Nieuw-Buinen   U bent van harte welkom!

Borger Odoorn 5 november 2019

Borger-Odoorn stopt met collectieve zorgverzekering voor minima

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners van Borger-Odoorn met een laag inkomen geen gebruik meer maken van de collectieve zorgverzekering voor minima. Zij kunnen een persoonlijk overstapadvies op maat krijgen tijdens de inloopspreekuren van de Voorzieningenwijzer. Collectieve zorgverzekering leidt vaak tot oververzekering De collectieve zorgverzekering voor minima heeft een hoge premie. De premie voor dit jaar bedraagt €167,20 per verzekerde. De korting is al van dit bedrag af. Voor deze hoge... Vanaf volgend jaar kunnen inwoners van Borger-Odoorn met een laag inkomen geen gebruik meer maken van de collectieve zorgverzekering voor minima. Zij kunnen een persoonlijk overstapadvies op maat krijgen tijdens de inloopspreekuren van de Voorzieningenwijzer. Collectieve zorgverzekering leidt vaak tot oververzekering De collectieve zorgverzekering voor minima heeft een hoge premie. De premie voor dit jaar bedraagt €167,20 per verzekerde. De korting is al van dit bedrag af. Voor deze hoge premie krijgt de verzekerde een uitgebreid pakket, maar dit leidt vaak tot oververzekering. Voor minima is het juist extra belangrijk om een verzekering op maat te hebben. Dit kan elke maand geld besparen. Onnodige kosten kunnen worden voorkomen met een verzekering die past bij de zorgbehoefte.  Advies op maat bij inloopspreekuren De gebruikers van de collectieve zorgverzekering blijven bij Zilveren Kruis verzekerd in 2020. De gemeentelijke collectiviteit vervalt dus. Tussen half november en eind december kunnen mensen overstappen naar een andere verzekeraar. De gebruikers van de collectieve zorgverzekering kunnen gebruikmaken van gratis advies van de Voorzieningenwijzer tijdens inloopspreekuren. Op die wijze kan de meest passende zorgverzekering gevonden worden voor verzekerden van de collectieve zorgverzekering. Deze verzekerden zijn hierover per brief door de gemeente Borger-Odoorn geïnformeerd.

Borger Odoorn 5 november 2019

Melding carbidschieten jaarwisseling

Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar de gemeente wil deze traditie graag in stand houden. Vooraf melden Omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier namelijk samen toezicht op. Wanneer melden? U hebt een meldingsplicht als het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locatieshet... Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar de gemeente wil deze traditie graag in stand houden. Vooraf melden Omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier namelijk samen toezicht op.   Wanneer melden? U hebt een meldingsplicht als het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locaties het carbidschieten nog geen drie jaar aaneengesloten heeft plaatsgevonden op dezelfde plaats; u in voorgaande jaren niet aan de regels hebt voldaan.  Uw melding moet vóór 3 december binnen zijn bij burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, postbus 3, 7875 ZG, Exloo. Mailen kan ook, naar gemeente@borger-odoorn.nl. Is uw melding drie aaneengesloten jaren voor dezelfde locatie goedgekeurd door de gemeente, en hebt u voldaan aan de voorwaarden? Dan hoeft u dit jaar geen nieuwe melding te doen.   Voorwaarden De voorwaarden voor carbidschieten in de gemeente Borger-Odoorn kunt u vinden in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Kijk daarvoor op www.borger-odoorn.nl/verordeningen.

Borger Odoorn 5 november 2019