gemeente

Verbod op onttrekken van water uit beken, sloten en vijvers

De zomer is weer zo droog dat waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod heeft ingesteld voor vijvers. Minder water in de vijvers betekent minder zuurstof en meer kans op vissterfte, blauwalg en botulisme. Onttrekkingsverbod voor delen van Borger-Odoorn In delen van onze gemeente geldt een onttrekkingsverbod om water te onttrekken uit beken en sloten. Dit geldt voor de hoger gelegen delen (60% van ons gebied) waar we afhankelijk zijn van een grote hoeveelheid regen, omdat er geen water... De zomer is weer zo droog dat waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod heeft ingesteld voor vijvers. Minder water in de vijvers betekent minder zuurstof en meer kans op vissterfte, blauwalg en botulisme. Onttrekkingsverbod voor delen van Borger-Odoorn In delen van onze gemeente geldt een onttrekkingsverbod om water te onttrekken uit beken en sloten. Dit geldt voor de hoger gelegen delen (60% van ons gebied) waar we afhankelijk zijn van een grote hoeveelheid regen, omdat er geen water kan worden aangevoerd. Het is belangrijk om daar water te sparen. Daarom dit verbod. Op www.vechtstromen.nl/droogte kunt u op perceelsniveau zien of er bij u ook een verbod geldt. In de andere 40% van het gebied kan het waterschap met pompen en gemalen water uit het IJsselmeer naar de Drentse beken en sloten aanvoeren. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende.  Verstandig omgaan met schaars water Het waterschap handhaaft streng, maar ziet dat veel ondernemers de regels keurig naleven. Dat is belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken. Het vraagt verstandig omgaan met het weinige schaarse water dat er is: ‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.’  Op de hoogte blijven van de actuele situatie? Op www.vechtstromen.nl/droogte vindt u regelmatig updates.  

Borger Odoorn 19 juli

Windgemeenten geven opdracht voor geluidsonderzoek windturbines

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geluid, waaronder laagfrequent geluid, in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. De opdracht omvat een nulmeting en blijvende monitoring zodat de veranderingen van ons leefmilieu ten gevolge van de windturbines goed in kaart worden gebracht. Met dit onderzoek willen de gemeenten gehoor geven aan omwonenden die hun zorgen uiten over gezondheidseffecten door het geluid van... De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geluid, waaronder laagfrequent geluid, in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. De opdracht omvat een nulmeting en blijvende monitoring zodat de veranderingen van ons leefmilieu ten gevolge van de windturbines goed in kaart worden gebracht. Met dit onderzoek willen de gemeenten gehoor geven aan omwonenden die hun zorgen uiten over gezondheidseffecten door het geluid van windturbines. Primeur in Europa Voor het onderzoek zijn technisch ingewikkelde geluidsmetingen nodig. Dit vereist capaciteit en specifieke apparatuur. Op advies van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben de gemeenten daarom de bureaus LBP-Sight en DGMR gevraagd de geluidsonderzoeken gezamenlijk op te pakken. In Europa is een dergelijke grootschalige geluidsmeting rond windmolenparken nog niet eerder gedaan. Het geluidsonderzoek in het windparkgebied van Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal is dan ook een primeur. In de gemeenten Emmen en Coevorden bestaan ook plannen voor een dergelijk onderzoek. Daarvoor worden offertes bij de bureaus aangevraagd.   Achtergrond In het najaar van 2018 deden de GGD’en Drenthe en Groningen op verzoek van de windgemeenten een inventarisatie. Er werd gekeken of het haalbaar is om een regionaal bevolkingsonderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van windparken. In het voorjaar van 2019 werd aanbevolen om geluidsonderzoek uit te laten voeren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in de landelijke discussie rond de effecten van windparken en mogelijk bij toekomstige normstelling. Daarnaast hebben de gemeenten zich aangesloten bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie, waar we gezamenlijk met de GGD’en pleiten voor het doen van landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten.  Lees meer informatie in het hoofdstuk windpark.

Borger Odoorn 18 juli

Mammoet: theaterspektakel bij het Buinerveld over de oertijd anno nu

In de zomer van 2019 wordt bij het Buinerveld in Buinen het theaterspektakel Mammoet gespeeld. Mammoet is een productie van de makers van Het Pauperparadijs, de voorstelling die meer dan 130.000 bezoekers naar Veenhuizen en daarna Carré trok. Samen met onder meer Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben we als gemeente Borger-Odoorn een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming van Mammoet. We zijn dan ook erg verheugd dat de voorstelling in onze gemeente is neergestreken.... In de zomer van 2019 wordt bij het Buinerveld in Buinen het theaterspektakel Mammoet gespeeld. Mammoet is een productie van de makers van Het Pauperparadijs, de voorstelling die meer dan 130.000 bezoekers naar Veenhuizen en daarna Carré trok. Samen met onder meer Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben we als gemeente Borger-Odoorn een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming van Mammoet. We zijn dan ook erg verheugd dat de voorstelling in onze gemeente is neergestreken. Natuur, evolutie, cultuurhistorie en rentmeesterschap zijn thema’s die niet alleen passen bij Mammoet maar ook bij Cittaslow- en oergemeente Borger-Odoorn.  Niet alleen de gemeente helpt mee om van Mammoet een succes te maken. Ook ondernemers, de recreatie- en toerismesector, inwoners van Buinen, belangenverenigingen uit Borger-Odoorn en vele vrijwilligers uit de omgeving leveren een bijdrage.  Over de voorstelling Een avond lang neemt spiritueel leider Urdward (Paul R. Kooij) het publiek mee op een mythische reis. Volgens zijn ‘Icka’-filosofie zijn wij te veel bezeten van onszelf. Met zijn vrouw Freya (Gusta Geleijnse), dochter Luna (Myrthe Burger) en hun volgelingen laat hij oeroude rituelen naspelen om ons daarvan te genezen. De verhalen van de Heilige Mammoetjacht, Het meisje van Yde, het Hert van de Oostvaart en de Steen des Aanstoots laten iedereen zien en voelen wat de geheimen van het leven zijn, die wij in onze tijd zijn vergeten. Maar tijdens het naspelen van deze verhalen lopen de spanningen binnen het genootschap op. Freya vecht met de Belastingdienst, Luna wil weg van haar wereldvreemde ouders, Urdward doet of er niets aan de hand is. Als alles uit de hand loopt verschijnt net op tijd de zondebok. In een prachtige setting, middenin de natuur op het Buinerveld in Buinen, met betoverende muziek, uitbundige kostuums van gerecycled materiaal, en een speciaal ontwikkelde oertaal: zo actueel heeft u de oertijd nog nooit gezien. Tom de Ket (regie en scenario) liet zich voor Mammoet inspireren door de bestseller Sapiens van historicus Harari. Wilt u meer weten over de voorstelling of tickets kopen? Kijk dan op www.mammoetindrenthe.nl.  Foto: Ben van Duin

Borger Odoorn 16 juli