gemeente

Gemeenten starten met nieuwe aanpak bij betalingsachterstanden: project Vroegsignalering van start!

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners vroegtijdig te helpen als er sprake is van betalingsachterstanden. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Met het project Vroegsignalering geven deze zogenaamde signaalpartners betalingsachterstanden door aan de desbetreffende gemeente, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium de hulpverlening aan mensen met financiële problemen in gang te... Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners vroegtijdig te helpen als er sprake is van betalingsachterstanden. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Met het project Vroegsignalering geven deze zogenaamde signaalpartners betalingsachterstanden door aan de desbetreffende gemeente, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium de hulpverlening aan mensen met financiële problemen in gang te zetten.  Samen Doen Team De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn geven gezamenlijk invulling aan het project Vroegsignalering met ieder hun eigen Samen Doen Team. Dit team bestaat uit professionals van verschillende organisaties. In Borger-Odoorn: stichting Sociale teams Borger-Odoorn, welzijnsorganisatie Andes en de Gemeentelijke Kredietbank. In Aa en Hunze: Impuls, Gemeentelijke Kredietbank, Attenta en Werkplein Drentsche Aa. Het team neemt contact op met mensen met een betalingsachterstand om samen naar een oplossing te zoeken. Dit gebeurt door middel van een brief, een telefoontje of een huisbezoek.   Wethouder Co Lambert gemeente Aa en Hunze: “Ik ben blij dat dit project nu van start gaat en dat we samen met de gemeente Borger-Odoorn met deze nieuwe aanpak aan de slag gaan. Ik hoop dat inwoners de hulp die we bieden aannemen zodat we ergere financiële problemen kunnen voorkomen. Het Samen Doen Team heeft de juiste expertise om deze mensen direct op weg te helpen en hopelijk wat (financiële) stress weg te nemen.”  Wethouder Nynke Houwing gemeente Borger-Odoorn: “Vroegtijdige hulp bij dreigende schulden is enorm belangrijk. Het is goed dat gemeenten de helpende hand kunnen bieden in deze gevallen. En ik ben blij dat we als Drentse buurgemeenten hierin gezamenlijk optrekken met de aanpak die wij hanteren. Ik hoop dat we hiermee het aantal gezinnen dat gebruik moet maken van de schuldhulpverlening in de toekomst kunnen beperken.” 

Borger Odoorn 25 februari 2021

Eigen voorzitter voor adviesgroep gebiedsfonds Borger-Odoorn

Cor Kloen uit Valthermond is de nieuwe voorzitter van de adviesgroep in Borger-Odoorn die nadenkt over een gebiedsfonds. In dat fonds komt overheidsgeld om de leefbaarheid te verbeteren in het deel van de gemeente waar windturbines worden gebouwd. In de adviesgroep werken bewoners samen aan spelregels voor de besteding van dat geld. Nu Kloen het voorzitterschap overneemt van burgemeester Jan Seton gaat de adviesgroep een nieuwe fase in. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf... Cor Kloen uit Valthermond is de nieuwe voorzitter van de adviesgroep in Borger-Odoorn die nadenkt over een gebiedsfonds. In dat fonds komt overheidsgeld om de leefbaarheid te verbeteren in het deel van de gemeente waar windturbines worden gebouwd. In de adviesgroep werken bewoners samen aan spelregels voor de besteding van dat geld. Nu Kloen het voorzitterschap overneemt van burgemeester Jan Seton gaat de adviesgroep een nieuwe fase in. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf dorpskernen in Borger-Odoorn die in het effectgebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen. Elke vertegenwoordiger wordt vanuit zijn of haar dorp ondersteund door een werkgroep. ‘Doordat de bewoners nu een voorzitter uit hun eigen midden hebben, kan de adviesgroep volledig onafhankelijk spelregels uitwerken', aldus burgemeester Seton. 'Het is mooi om te zien hoe voortvarend en constructief ze dit oppakken.' Vragenlijst De spelregels moeten ervoor zorgen dat het overheidsgeld uit het gebiedsfonds straks goed terechtkomt. De adviesgroep maakt bij het uitwerken dankbaar gebruik van de respons op een vragenlijst van de gemeente. Die werd eind vorig jaar huis-aan-huis verspreid in het effectgebied van het windpark in Borger-Odoorn. Ruim 1.150 inwoners gaven op die manier hun mening. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.gebiedsfonds.nu, net als meer informatie over het gebiedsfonds en de adviesgroep. Vervolg De adviesgroep brengt volgens planning dit voorjaar een advies met betrekking tot de spelregels uit aan het college van B&W. De gemeente stelt vervolgens de definitieve spelregels vast. Hierna kan het gebiedsfonds starten en worden vanuit het fonds initiatieven ondersteund die de leefbaarheid in het gebied versterken. Hiervoor is de komende tien jaar 3 miljoen euro beschikbaar van de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.

Borger Odoorn 18 februari 2021

Inwoners van Borger-Odoorn willen aan de slag om energie te besparen

Deze winter verwachte stijging energielasten Stichting Buurkracht heeft in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn onlangs een bewonersenquête gehouden. Doel was achterhalen hoe bewoners in deze tijd over energiebesparing denken en wat zij nodig hebben om stappen te zetten. Zeventig procent van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten deze winterperiode hoger zijn dan normaal en maar liefst 92% wil daar ook iets aan doen. Wethouder Freek Buijtelaar is blij met de... Deze winter verwachte stijging energielasten   Stichting Buurkracht heeft in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn onlangs een bewonersenquête gehouden. Doel was achterhalen hoe bewoners in deze tijd over energiebesparing denken en wat zij nodig hebben om stappen te zetten. Zeventig procent van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten deze winterperiode hoger zijn dan normaal en maar liefst 92% wil daar ook iets aan doen. Wethouder Freek Buijtelaar is blij met de uitkomsten van de enquête. "Het overgrote deel van de Borger-Odoorners wil in actie komen om hun energielasten omlaag te krijgen. We helpen hierbij graag. Zo organiseerde stichting Buurkracht op 15 februari voor ons een webinar voor inwoners waarin zij handige tips kregen aangereikt om thuis energie te besparen". Het klimaat een handje helpen In deze tijd zijn mensen meer thuis dan anders. Bijna zestig procent van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten met maar liefst honderd euro of meer per jaar gaan stijgen. "Bovendien vindt een meerderheid het heel belangrijk om het klimaat een handje te helpen door minder energie te gebruiken", vertelt Djoera Eerland, onderzoeker bij Stichting Buurkracht. Hulp bij energiebesparing In de enquête geven de meeste mensen aan dat ze een helder overzicht op prijs stellen van wat er in de gemeente mogelijk is. Daarnaast worden subsidies en aantrekkelijke financieringsregelingen, evenals tips van een onafhankelijke expert gezien als welkome hulp bij het besparen van energie. "Ook interessant is dat een aanzienlijke groep bewoners tips en ervaringen van buurtgenoten hoog heeft zitten", aldus Eerland. "Alléén komt het er vaak niet van, maar samen met de buren ineens wel. Buren vertrouwen elkaar, helpen elkaar en het komt de sfeer in de buurt ook nog eens ten goede." Vervolgstap: EnergyParty’s De volgende stap op de weg naar het besparen van energie, zijn de EnergyParty’s die op 18, 23 en 24 februari georganiseerd worden. Dat zijn kleine, online bijeenkomsten met een professionele gespreksleider, waarbij het echt gaat over het energieverbruik in de persoonlijke situatie. "Vooraf lijkt energie besparen soms gedoe, maar tijdens zo’n party blijkt dat het meevalt en zelfs leuk is. Mensen gaan elkaar spontaan helpen. Daarom moedigen we ook altijd aan om een paar buren uit te nodigen", vertelt Djoera Eerland. Aanmelden voor een EnergyParty is nog mogelijk via www.buurkracht.nl/volg-een-energyparty-met-je-buren-in-borgerodoorn. Over Stichting Buurkracht Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Meer informatie hierover is te vinden op www.buurkracht.nl.

Borger Odoorn 16 februari 2021

Vliegende start kersverse jongerenraad Boeieee!

Op woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021 brachten Tamara Kuipers, Coen ten Ham en Kylian Luik, in hun nieuwe rol als jongerenraadslid van Borger-Odoorn, een online bezoek aan de klassen 1 en 2 van het Esdal College. In het kader van de Week van de Dialoog, schoven ook wethouders Niek Wind en Albert Trip als ware ‘mystery guests’ aan. Op dinsdag 26 januari 2021 werd de allereerste jongerenraad van de gemeente Borger-Odoorn door het college van b en w benoemd. Een historische gebeurtenis, die... Op woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021 brachten Tamara Kuipers, Coen ten Ham en Kylian Luik, in hun nieuwe rol als jongerenraadslid van Borger-Odoorn, een online bezoek aan de klassen 1 en 2 van het Esdal College. In het kader van de Week van de Dialoog, schoven ook wethouders Niek Wind en Albert Trip als ware ‘mystery guests’ aan. Op dinsdag 26 januari 2021 werd de allereerste jongerenraad van de gemeente Borger-Odoorn door het college van b en w benoemd. Een historische gebeurtenis, die weliswaar in stilte gevierd werd. “Maar dat maken we later goed”, aldus wethouder Wind. De officiële installatie van de jongerenraad volgt zodra de coronamaatregelen dit toestaan. Maar hij is blij, nu al. “Het is fantastisch dat onze gemeente een jongerenraad heeft. Een actieve, betrokken club van jongeren die zich wil inzetten vóór de jongeren in onze gemeente. Dat juichen we alleen maar toe.” BOEIEEE! De raad heeft de opmerkelijke naam BOEIEEE! Een kreet die vaak gebruik wordt door jongeren als iets ze niet interesseert. Maar het tegenovergestelde is juist wat de raad beoogt. “Jongeren boeien ons en wij willen de jongeren boeien door ze actief te betrekken bij vraagstukken die ons jongeren aangaan. Samen kunnen we verschil maken. We willen af van de onverschillige houding ‘Boeieee, wat heb ik daaraan?’ We streven naar ‘BOEIEEE! Dààr heb je wat aan!’, aldus een trotse voorzitter Tamara. Vuurdoop Met het bezoek aan het Esdal College, trapte de jongerenraad haar werkzaamheden af. Dat het samenviel met de Week van de Dialoog, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, was toeval. De VNG had bestuurders opgeroepen om van 1 t/m 5 februari actief de dialoog aan te gaan met jongeren over de impact van corona op hun leven. Een initiatief waar de gemeente van harte gehoor aan gaf. Tamara: “En ons leek het leuk dit te combineren. Dankzij het online spel Kahoot, gepresenteerd door Jill Huizing van jongerenwerk Andes, was het ijs al snel gebroken. Binnenkort gaan we ook naar de klassen 3 en 4.” Kwartaal van de Dialoog Volgens wethouder Albert Trip beperkt de impact van corona zich niet tot een week. “Daarom hebben we besloten om er een kwartaal van te maken. Dat geeft ons en de jongeren de tijd om een stevige basis te leggen voor de invulling van die dialoog. En dat doen we niet alleen, dat doen we in nauwe samenwerking met Jongerenwerk Andes en BOEIEEE!” Logowedstrijd Het online bezoek werd afgesloten met een prijsvraag: Wie ontwerpt het logo van BOEIEEE!? Alle jongeren (vanaf 1e klas VO) kunnen tot 20 februari a.s. een logo insturen. De winnaar wordt bekend gemaakt via Instagram. De gelukkige wint €50 en eeuwige roem. Meer informatie over BOEIEEE! zie www.borger-odoorn.nl/bestuur-en-organisatie/jongerenraad, Instagram @boeieeejongerenraad of mail jongerenraadborgerodoorn@gmail.com.

Borger Odoorn 8 februari 2021