gemeente

Grootste inwonergroei Borger-Odoorn in 20 jaar tijd

Burgemeester Jan Seton toonde zich trots tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis in Exloo. Het inwoneraantal van Borger-Odoorn steeg afgelopen jaar met 171, de grootste groei in 20 jaar tijd. Daarnaast kondigde Seton de komst van een kinderburgemeester aan, en reikte hij de Cittaslow-stimuleringsprijs uit aan de Dorpsraad Exloo. Na jaren van krimp laat het inwoneraantal van Borger-Odoorn nu voor het tweede jaar op rij een stijgende lijn zien. Op 1 januari woonden er volgens de... Burgemeester Jan Seton toonde zich trots tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis in Exloo. Het inwoneraantal van Borger-Odoorn steeg afgelopen jaar met 171, de grootste groei in 20 jaar tijd. Daarnaast kondigde Seton de komst van een kinderburgemeester aan, en reikte hij de Cittaslow-stimuleringsprijs uit aan de Dorpsraad Exloo. Na jaren van krimp laat het inwoneraantal van Borger-Odoorn nu voor het tweede jaar op rij een stijgende lijn zien. Op 1 januari woonden er volgens de voorlopige cijfers ruim 25.500 mensen in de gemeente. Dat is vergelijkbaar met het niveau van 2010. “Zullen we afspreken dat als we volgend jaar weer groeien, we het nooit meer over krimp hebben?”, aldus Seton, voordat hij met de gasten het glas hief op het nieuwe jaar. Ook de werkgelegenheid in Borger-Odoorn groeide, met 3,3% ruim een procent boven de Drentse stijging. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan recreatie en toerisme; in die sector kwamen er in vier jaar 11% meer banen bij. Kinderburgemeester Seton kondigde ook aan dat Borger-Odoorn in 2020 een kinderburgemeester krijgt. Via leerlingenraden van basisscholen wordt vóór de zomer een leerling uit groep 7 gekozen die het schooljaar 2020-2021 in functie zal zijn. Seton gaf nog geen precieze taakomschrijving maar beloofde zijn toekomstige evenknie wel alvast een heuse ambtsketen. Cittaslow-stimuleringsprijs Voorzitter Wil Luchjenbroers van de Dorpsraad Exloo nam de Cittaslow-stimuleringsprijs in ontvangst. Die wordt uitgereikt aan een inwoner, ondernemer of organisatie die de gedachte van het Cittaslow-keurmerk op een bijzondere manier heeft uitgedragen. De dorpsraad nam het initiatief voor het Cittaslow voedfestival dat afgelopen september in Exloo plaatsvond. Eerdere winnaars van de stimuleringsprijs waren 25 graden Noord en Hartveilig Valthermond.

Borger Odoorn 8 januari 2020

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Seton

Op woensdagavond 8 januari 2020 gaf burgemeester Jan Seton zijn nieuwjaarstoespraak, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Hier kunt u de tekst van de toespraak lezen. "Goedenavond allemaal, van harte welkom hier in Exloo, in het gemeentehuis. Eerst een speciaal welkom voor de bijzondere gasten van vanavond. Als eerste de noem ik de Cittaslow-supporters die speciaal zijn uitgenodigd omdat we in 2020 tien jaar Cittaslow-gemeente zijn, en die misschien ook wel hopen op de... Op woensdagavond 8 januari 2020 gaf burgemeester Jan Seton zijn nieuwjaarstoespraak, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Hier kunt u de tekst van de toespraak lezen. "Goedenavond allemaal, van harte welkom hier in Exloo, in het gemeentehuis. Eerst een speciaal welkom voor de bijzondere gasten van vanavond. Als eerste de noem ik de Cittaslow-supporters die speciaal zijn uitgenodigd omdat we in 2020 tien jaar Cittaslow-gemeente zijn, en die misschien ook wel hopen op de Cittaslow-stimuleringsprijs die we vanavond weer uitreiken. Daarnaast natuurlijk een warm welkom voor onze jonge gasten hier vooraan; u zult straks horen waarom ze hier zijn. Maar eerst dit. Beste mensen. U woont, op een enkele uitzondering na, in een huis ergens in onze gemeente, en u heeft korter of langer geleden wel eens gezocht naar een woning, voor uzelf, voor anderen, of gewoon uit nieuwsgierigheid (“Wat kost dat huis nou?”). En als je dan naar de foto’s kijkt, dan ziet het huis er altijd opvallend opgeruimd en netjes uit: alles fris en schoon, rommel weg, verse bloemen op tafel en als je via internet kon ruiken dan zou het de geur van versgebakken appeltaart uit de oven zijn. En dan de teksten, de ene nog ronkender dan de ander: een riante villa, in authentieke stijl met originele elementen, zeer gunstig gelegen. En als je dan het huis zou bekijken, is ‘riant’ rijkelijk overdreven, staat ‘authentiek’ voor ‘er is nooit wat aan gedaan’ en blijkt ‘gunstig gelegen’ een rekbaar begrip. Herkent u dit soort teksten? Nou, als u dat gevoel vasthoudt, en het vervolgens 180 graden omdraait, krijgt u hoe wij het in Borger-Odoorn doen. Als wij een advertentietekst voor Funda zouden moeten opstellen, zou het iets worden als: “best wel kleine plattelandsgemeente, bekend van oude steenhopen, geneigd tot lichte krimp, het is hier niet druk, we hebben veel last van de eikenprocessierups, de wegen zijn verder best oké en vooruit, we hebben nog best wat voorzieningen.” Nu pleit ik niet voor het Funda-jargon en nee, de gemeente is ook niet te koop, maar jongens, we mogen met z’n allen best iets meer trots laten zien over wat we in huis hebben! Neem nou de mensen van theatervoorstelling Mammoet van vorig jaar zomer. Zij, en ook de tienduizenden bezoekers, raakten niet uitgesproken over de prachtlocatie op het Buinerveld, de samenwerking met de ondernemers en het enthousiasme van de vrijwilligers. Het bruist in Borger-Odoorn! Neem nou de groeiende vraag naar woningen in veel dorpen. Overal waar wij als college komen wordt gevraagd om meer woningen, het liefst starterswoningen. In Nieuw-Buinen is verschrikkelijk veel bijgebouwd en in Borger zijn de woningen überhaupt niet aan te slepen. Het bruist in Borger-Odoorn! Neem nou de groeiende werkgelegenheid in onze gemeente. In Drenthe een groei van 2,2%, bij ons was het 3,3%. En dat komt vooral doordat er steeds meer banen bijkomen op het gebied van recreatie & toerisme: in Drenthe +2,7%, bij ons 6,7%, en in de afgelopen vier jaar is het aantal banen bij ons met maar liefst 11% gestegen! Het bruist in Borger-Odoorn! Neem nou de beste onderneming van Drenthe. Het afgelopen jaar was dat voor de vierde keer een bedrijf uit onze gemeente: het Avitec van Ben Timmermans. Ik was bij de prijsuitreiking om te laten zien hoe supertrots wij zijn op dit soort bedrijven: duurzaam, innovatief en maatschappelijk betrokken. Het bruist in Borger-Odoorn! En neem nou de manier waarop wij kerst en oud & nieuw vieren. Ik heb op oudjaarsdag een ronde langs het carbidschieten gemaakt. Op het zand en in het veen naast oog voor veiligheid heel veel gezelligheid tussen de knallen door. Jong en oud die elkaar ontmoeten, oliebollen en snert, een hapje en een drankje, even bijpraten. Wat een waardevolle traditie. En dan de politie. Die belt mij elke nieuwjaarsdag om de incidenten van de jaarwisseling te melden. Dit keer was het een uiterst kort telefoongesprek: ze hadden niks, helemaal niks. De mist zal meegespeeld hebben, maar wat ben ik blij dat we op zo’n manier met elkaar het nieuwe jaar zijn ingegaan. Het bruist veilig in Borger-Odoorn! Daartegenover staat dat we het in 2019 op onderdelen best zwaar hebben gehad, het knettert ook wel eens in Borger-Odoorn. De voortgaande discussie over de komst van de windturbines, en alles wat daarmee samenhangt, ligt veel mensen zwaar op de maag. We hebben elkaar vorig opgezocht, over en weer geluisterd en gesproken in de windbijeenkomsten. Maar we zullen elkaar nog hard nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het gebiedsfonds. Dat geldt ook voor het voetbal in 2e Exloërmond, waar zichtbaar stappen zijn gezet, waar de gemeenteraad ook richting heeft gegeven en waar komend voorjaar zal blijken of er ook een gedragen uitkomst gevonden wordt. Van een heel andere orde, maar wel goed om even bij stil te staan, zijn de vreselijke auto-ongelukken die in september plaatsvonden. Vier jonge mensen overleden, twee zwaargewond, herstel onzeker. Ik heb gezien wat een tranendal dit opleverde voor de meest betrokken jongeren in Buinen, Borger en 2e Mond. Voor hun families, voor hun voetbalclub, hun keet. Dit gemis zal zich ook in 2020 en verder laten voelen. Maar we hebben ook gezien wat, juist in dit soort onheilsscenario’s, een hechte gemeenschap aan steun kan bieden. Laten we dat koesteren. Goed, dat gezegd hebbend mogen we ook naar de toekomst kijken. Wat gaat er in 2020 gebeuren? Ik noem een paar dingen. We breiden de inzet van boa’s uit naar Nieuw-Buinen. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan wordt uitgevoerd, zo komt er de al zo lang gewenste extra fietsstrook op de rotonde van Borger. Hartveilig Valthermond wordt uitgerold naar Hartveilig Borger-Odoorn. We treffen voorbereidingen voor de verhuizing van het Esdal College, voor een nieuw sportpark in Odoorn en voor een MFA in 2e Exloërmond. Dorpsbelangen krijgen dit jaar voor het eerst een eigen budget. We werken hard aan de invoering van de Omgevingswet. Het grootste zonnepark wordt geopend op de Avebe-vloeivelden. We vieren in tien activiteiten het tienjarig jubileum van Cittaslow en uiteraard herdenken we 75 jaar bevrijding. Voor dat laatste hebben verscheidene dorpen zich gemeld, die hier, met behulp van geld van de provincie en de gemeente, ieder op hun eigen manier invulling aan gaan geven. De komende maanden gaat u daar meer van horen. En hoe mooi is het dat begin dit jaar bekend werd dat het Onderduikershol in Valthe, waar onderduikers in de oorlogsjaren hun toevlucht zochten, nog vóór de herdenking gerenoveerd gaat worden. Ja, en dan ten slotte waar u allen, en zeker de pers, op gewacht hebt: de inwoneraantallen. Vorig jaar was ik al heel trots dat we na jaren van teruggang weer groei vertoonden, en ook dit jaar hebben we er weer meer inwoners bij gekregen. En die wonen vooral in Nieuw-Buinen, want dat is dit jaar opnieuw onze grootste kern, op enige afstand gevolgd door Borger. De officieuze stand van het aantal inwoners per 1 januari is ruim 25.500, dat is een plus van 171! Daarmee is dit de grootste groei in 20 jaar, zijn we weer terug op het niveau van 2010 en zorgt Borger-Odoorn er in z’n eentje voor dat BOCE nauwelijks krimpt. Zullen we afspreken dat als we volgend jaar weer groeien, we het nooit meer over krimp hebben? Straks gaan we proosten op het nieuwe jaar, maar we zeggen nu vast: het bruist in Borger-Odoorn! Dank u wel."

Borger Odoorn 8 januari 2020

Wmo in 2020: eigen bijdrage € 19,- per maand

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert. Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor (bijna) alle Wmo-voorzieningen € 19,- per maand. Wat is de Wmo? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die bedoeld is voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Het is de taak van de gemeente om deze wet uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het Sociaal Team bij u in de buurt aankloppen voor huishoudelijke hulp, een... De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert. Vanaf  2020 is de eigen bijdrage voor (bijna) alle Wmo-voorzieningen € 19,- per maand.  Wat is de Wmo? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die bedoeld is voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Het is de taak van de gemeente om deze wet uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het Sociaal Team bij u in de buurt aankloppen voor huishoudelijke hulp, een vervoersprobleem of hulp bij uw administratie.    Waar is de eigen bijdrage voor? Deze € 19,00 is bedoeld voor: -          Hulp in het huishouden (schoonmaakondersteuning) -          Begeleiding -          Hulpmiddelen en voorzieningen -          Ondersteuning van mantelzorg -          Dagbesteding Wie moet de eigen bijdrage betalen? Iedereen die een Wmo-voorziening krijgt, moet een eigen bijdrage betalen. Er zijn twee uitzonderingen: -          Inwoners met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage. -          Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Ook dan betaalt u geen eigen bedrage.   U betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) U betaalt uw eigen bijdrage per maand aan het CAK. Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere rekeningen in één maand krijgen: de laatste rekeningen voor hulp of ondersteuning in 2019 en de eerste rekeningen voor 2020.   Meer weten of hulp nodig? Heeft u vragen over de hulp of ondersteuning die u krijgt? Neem dan contact op het met Sociaal Team, T 0800- 2009, bereikbaar op werkdagen van 8.30- 17.00 uur.   Heeft u vragen over de betaling van uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, T 0800- 1925.

Borger Odoorn 31 december 2019

Veel aanmeldingen voor meetpunten geluidsonderzoek windpark

In week 49 deed de gemeente een oproep voor meetadressen voor het geluidsonderzoek dat de gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn laten uitvoeren. Via het windloket zijn er meer dan 25 aanmeldingen binnengekomen. Het bureau LBPSight gaat alle adressen in kaart brengen en bekijken op welke plekken de meetkasten het meest effectief kunnen worden aangebracht. Geluidsmetingen Voor het meten van laagfrequent geluid in het Veenkoloniale gebied waar het windpark komt,... In week 49 deed de gemeente een oproep voor meetadressen voor het geluidsonderzoek dat de gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn laten uitvoeren.   Via het windloket zijn er meer dan 25 aanmeldingen binnengekomen. Het bureau LBPSight gaat alle adressen in kaart brengen en bekijken op welke plekken de meetkasten het meest effectief kunnen worden aangebracht.   Geluidsmetingen Voor het meten van laagfrequent geluid in het Veenkoloniale gebied waar het windpark komt, zijn de bureaus LBP Sight en DGMR benaderd om dit onderzoek uit te voeren. Op 12 meetpunten in de 3 gemeenten gaan de bureaus de metingen 18 maanden lang uitvoeren. Hiervoor bevestigen zij kleine meetkastjes aan de gevelmuur van de geselecteerde adressen.   Stuur uw opmerkingen en vragen naar het windloket Naast aanmeldingen zijn er ook andere mailberichten in het windloket ontvangen. Variërend van vragen over technische zaken tot suggesties voor een gebiedsfonds en andere zaken.   Hebt u een vraag, opmerking of zit u iets dwars, meld het dan alstublieft via het gemeentelijk windloket. E-mail: windloket@borger-odoorn.nl Telefoon: 14 0591 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur)

Borger Odoorn 17 december 2019