gemeente

Besluitvormende raadsvergadering op 27 januari 2022

Op donderdag 27 januari om 19.00 uur komt de gemeenteraad bijeen voor een raadsvergadering. Deze avond vindt er alleen een Besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: digitaal. De publieke tribune blijft voorlopig gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale... Op donderdag 27 januari om 19.00 uur komt de gemeenteraad bijeen voor een raadsvergadering. Deze avond vindt er alleen een Besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: digitaal. De publieke tribune blijft voorlopig gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Deze (gratis) app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar vanaf september 2020.Wat kun je met de app allemaal doen?* Openbare stukken van openbare raadsvergaderingen inzien* Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf augustus 2020Hoe kun je deze app gebruiken?Op een PC ga je naar https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/  Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:* Site: borgerodoorn* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)* Wachtwoord: burger Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. VolgenU kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0).

Borger Odoorn 14 januari 2022

Oordeelsvormende raadsvergadering op 20 januari 2022

Op donderdag 20 januari om 19.00 uur komt de gemeenteraad bijeen voor een raadsvergadering. Deze avond vindt er alleen een Oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Locatie: digitaal. De publieke tribune blijft voorlopig gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een... Op donderdag 20 januari om 19.00 uur komt de gemeenteraad bijeen voor een raadsvergadering. Deze avond vindt er alleen een Oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Locatie: digitaal.  De publieke tribune blijft voorlopig gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Deze (gratis) app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar vanaf september 2020.Wat kun je met de app allemaal doen?* Openbare stukken van openbare raadsvergaderingen inzien* Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf augustus 2020Hoe kun je deze app gebruiken?Op een PC ga je naar https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/  Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:* Site: borgerodoorn* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)* Wachtwoord: burgerWilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. VolgenU kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0).

Borger Odoorn 14 januari 2022

Nieuwjaarboodschap burgemeester Seton

Beste inwoners van Borger-Odoorn, 2021 was eigenlijk helemaal niet het soort jaar waar je graag op terugblikt. Het coronavirus heeft opnieuw veel van onze veerkracht gevraagd. Dat zien we allemaal om ons heen. En het valt soms ook echt niet mee. Als je een periode niet naar school of kantoor kunt. Of niet kunt sporten of aan activiteiten kunt deelnemen, terwijl we contact en beweging juist zo ontzettend belangrijk vinden. En wat te denken van al die ondernemers die hun hoofd al zo lang boven... Beste inwoners van Borger-Odoorn, 2021 was eigenlijk helemaal niet het soort jaar waar je graag op terugblikt. Het coronavirus heeft opnieuw veel van onze veerkracht gevraagd. Dat zien we allemaal om ons heen. En het valt soms ook echt niet mee. Als je een periode niet naar school of kantoor kunt. Of niet kunt sporten of aan activiteiten kunt deelnemen, terwijl we contact en beweging juist zo ontzettend belangrijk vinden. En wat te denken van al die ondernemers die hun hoofd al zo lang boven water proberen te houden, bijvoorbeeld in recreatie en toerisme of de horeca. Om nog maar te zwijgen over de zorg, waar zo hard gewerkt wordt onder hoge druk. Maar toch. We houden moed, we houden vol en we houden elkaar vast. Samen, en toch elk op onze eigen manier. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Verenigingen, ondernemers, scholen en werkgevers. Vasthoudend, creatief en met oog voor elkaar. Naoberschap is in onze dorpen gelukkig meer regel dan uitzondering. Als we allemaal moed houden, begrip voor elkaar blijven tonen en ons richten op wat wél kan, komen we er samen weer door. Dat is ons eerder gelukt en dat gaat ons nu ook lukken. Daar ben ik van overtuigd. Zeker als ik de mensen zie die zo vriendelijk waren om mee te werken aan onze korte videoversie van deze nieuwjaarsboodschap. Misschien herkent u ze wel. Ik wens ons allemaal het allerbeste voor het nieuwe jaar. Burgemeester Jan Seton

Borger Odoorn 13 januari 2022

Subsidie voor controle coronatoegangsbewijs

De rijksoverheid heeft € 66.000,- beschikbaar gesteld voor organisaties/bedrijven in Borger-Odoorn die extra kosten maken door de verplichte controle van het coronabewijs. Horeca, sportverenigingen, evenementenorganisatoren en de kunst- en cultuursector kunnen nog tot en met 26 januari een tegemoetkoming aanvragen als ze hiervoor tussen 22 september en 31 december 2021 kosten hebben gemaakt. Het totaal beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld onder de aanvragers die in aanmerking... De rijksoverheid heeft € 66.000,- beschikbaar gesteld voor organisaties/bedrijven in Borger-Odoorn die extra kosten maken door de verplichte controle van het coronabewijs. Horeca, sportverenigingen, evenementenorganisatoren en de kunst- en cultuursector kunnen nog tot en met 26 januari een tegemoetkoming aanvragen als ze hiervoor tussen 22 september en 31 december 2021 kosten hebben gemaakt. Het totaal beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld onder de aanvragers die in aanmerking komen.  Voorwaarden De voorwaarden zijn als volgt: Uw organisatie is wettelijk verplicht om te controleren op het coronabewijs. De kosten zijn gemaakt in de periode 22 september t/m 31 december 2021. U maakt inzichtelijk waaruit deze extra kosten hebben bestaan (bijvoorbeeld kosten voor extra inzet van regulier personeel of voor de inhuur van beveiliging) en van wanneer tot wanneer u deze kosten heeft gemaakt. De termijn waarbinnen u uw aanvraag kunt indienen is verlengd tot 26 januari 2022. Aanvragen kan per e-mail naar gemeente@borger-odoorn.nl, onder vermelding van ‘aanvraag subsidie controle coronabewijs’ + de naam van uw organisatie/bedrijf.  Bijgewerkt op 17 januari 2022

Borger Odoorn 11 januari 2022