gemeente

Raadsvergadering 3 december 2020

Op donderdag 3 december vindt om 19.00 uur een (digitale) vergadering van de gemeenteraad plaats. De avond begint met het oriënterende deel met aansluitend de besluitvormende raadsvergadering. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en... Op donderdag 3 december vindt om 19.00 uur een (digitale) vergadering van de gemeenteraad plaats. De avond begint met het oriënterende deel met aansluitend de besluitvormende raadsvergadering. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Deze (gratis) app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar vanaf september 2020.Wat kun je met de app allemaal doen?* Openbare stukken van openbare raadsvergaderingen inzien* Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf augustus 2020Hoe kun je deze app gebruiken?Op een PC ga je naar https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/ Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:* Site: borgerodoorn* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)* Wachtwoord: burgerWilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. VolgenU kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0).

Borger Odoorn Gisteren om 12:20 uur

Vervolg aanleg glasvezel

Vorig jaar is in het buitengebied van Borger-Odoorn glasvezel aangelegd bij adressen waar een erg slechte internetverbinding was. Binnenkort begint het bedrijf Digitale Stad op eigen initiatief ook met de aanleg van glasvezel in een deel van Borger. De bewoners waar het om gaat hebben een brief gekregen. Later wordt dit gebied uitgebreid met meer adressen in de gemeente. Geen kosten Het gaat om een gratis glasvezelaansluiting. Met deze aansluiting krijgen bewoners vrijblijvend toegang tot het... Vorig jaar is in het buitengebied van Borger-Odoorn glasvezel aangelegd bij adressen waar een erg slechte internetverbinding was. Binnenkort begint het bedrijf Digitale Stad op eigen initiatief ook met de aanleg van glasvezel in een deel van Borger. De bewoners waar het om gaat hebben een brief gekregen. Later wordt dit gebied uitgebreid met meer adressen in de gemeente. Geen kosten Het gaat om een gratis glasvezelaansluiting. Met deze aansluiting krijgen bewoners vrijblijvend toegang tot het open glasvezelnetwerk. Zij kunnen een abonnement afsluiten, maar zijn niet verplicht om dit te doen. Vanaf 16 november komen de schouwers van Digitale Stad langs om inwoners te informeren en de situatie in kaart te brengen. Werkzaamheden en overlast De eerste werkzaamheden beginnen vanaf 23 november langs de openbare weg. Vervolgens worden de kabels vanaf de weg naar de woningen gelegd. Digitale Stad probeert de overlast tot een minimum te beperken. Bewoners worden persoonlijk geïnformeerd. Meer weten? Kijk voor meer informatie op de website van Digitale Stad: www.digitale-stad.nl. U kunt ook bellen op 085 07 11 944 of mailen naar info@digitale-stad.nl.

Borger Odoorn 17 november 2020

Raadsvergadering 19 november 2020

Op donderdag 19 november vindt om 19.00 uur een (digitale) besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad plaats. Er is geen orienterende raadsbijeenkomst. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie... Op donderdag 19 november vindt om 19.00 uur een (digitale) besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad plaats. Er is geen orienterende raadsbijeenkomst. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek. Voor het inzien van de vergaderstukken verwijzen wij u naar onderstaande info. Gebruik dezelfde app als de gemeenteraadDe gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Deze (gratis) app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar vanaf september 2020.Wat kun je met de app allemaal doen?* Openbare stukken van openbare raadsvergaderingen inzien* Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf augustus 2020Hoe kun je deze app gebruiken?Op een PC ga je naar https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/  Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:* Site: borgerodoorn* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)* Wachtwoord: burgerWilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. VolgenU kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0)

Borger Odoorn 13 november 2020

Bewoners windparkgebied Borger-Odoorn praten mee over gebiedsfonds

Ruim 5.000 huishoudens in Borger-Odoorn krijgen deze week een vragenlijst van de gemeente in de brievenbus. Het gaat om inwoners van 11 dorpen in het gebied waar windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd. Door middel van de vragenlijst kunnen de bewoners meedenken over een gebiedsfonds. Het geld uit dat gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid van dit deel van de gemeente te versterken. De bouw van 29 windturbines heeft grote impact op de omgeving. In totaal storten de... Ruim 5.000 huishoudens in Borger-Odoorn krijgen deze week een vragenlijst van de gemeente in de brievenbus. Het gaat om inwoners van 11 dorpen in het gebied waar windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd. Door middel van de vragenlijst kunnen de bewoners meedenken over een gebiedsfonds. Het geld uit dat gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid van dit deel van de gemeente te versterken. De bouw van 29 windturbines heeft grote impact op de omgeving. In totaal storten de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn de komende tien jaar ruim 3 miljoen euro in het fonds. Spelregels De vragenlijst is gericht op de spelregels waaraan het gebiedsfonds moet gaan voldoen. Met die spelregels wil de gemeente ervoor zorgen dat het geld straks goed besteed wordt. Komt er bijvoorbeeld één grote pot of wordt het budget op basis van inwoneraantal verdeeld over de dorpen? En moet het fonds zich op specifieke thema’s gaan richten? Ook wordt bewoners gevraagd hoe plannen zo eenvoudig mogelijk ingediend kunnen worden, en wie straks besluit of een bijdrage al dan niet wordt toegekend. De vragenlijst wordt verspreid in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, 2e Valthermond, Boermastreek, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Exloërveen, Nieuw-Buinen, Valthermond en Zandberg. Vervolg De vragenlijst is niet de enige manier waarop bewoners kunnen meedenken over de opzet en inrichting van het gebiedsfonds. Om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te bereiken vinden ook gesprekken plaats met bijvoorbeeld jongeren, belangengroepen en ondernemers. Daarnaast is er een bewonersadviesgroep, waarin vertegenwoordigers uit alle dorpen van dichtbij meedenken. De bewonersadviesgroep doet op basis van de verzamelde inbreng een voorstel voor de spelregels, die vervolgens worden vastgesteld door de gemeente. Vervolgens kan het gebiedsfonds echt van start, en kunnen mensen er terecht met hun ideeën voor verbeteringen in de dorpen. Omwonenden Voor omwonenden die het dichtst bij de windturbines wonen komt er een aparte ‘burenregeling’. Daarvoor komen naast inwoners van Borger-Odoorn ook omwonenden in de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal in aanmerking. De betreffende gemeenten zijn in gesprek over de invulling van de burenregeling, die wordt gefinancierd door de initiatiefnemers van het windpark. Het gebiedsfonds is daarentegen specifiek bedoeld om de leefbaarheid te versterken in het deel van Borger-Odoorn waar de windturbines komen.

Borger Odoorn 12 november 2020