gemeente

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet 1-1-2022

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Volgens de Jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het verlenen van jeugdhulp. Voorheen was dit de woonplaats van de gezagdrager van de jeugdige, maar in de praktijk bleek het soms erg ingewikkeld te zijn. Daarom is er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel opgenomen in de Jeugdwet. Hierdoor is het duidelijker en eenvoudiger om te bepalen welke gemeente... Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Volgens de Jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het verlenen van jeugdhulp. Voorheen was dit de woonplaats van de gezagdrager van de jeugdige, maar in  de praktijk bleek het soms erg ingewikkeld te zijn. Daarom is er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel opgenomen in de Jeugdwet. Hierdoor is het duidelijker en eenvoudiger om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 is de wijziging in het woonplaatsbeginsel van kracht. Hierbij bepaalt de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag, welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeughulpverlening (en wordt er niet meer gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige). Er verandert niets aan de inhoudelijke zorg die de jeugdige ontvangt en/of de zorgprofessional.    Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.  Overdracht dossier Voor een aantal jeugdigen (en hun ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) in de gemeente Borger-Odoorn wordt per 1 januari 2022 een nieuwe gemeente verantwoordelijk. Alle betrokkenen en gemeenten ontvangen hierover schriftelijk bericht voor 1 januari 2022. 

Borger Odoorn 23 november 2021

Check uw kilo’s en kosten in de AfvalWijzer (en maak kans op een cadeaubon van € 25,-)

In de AfvalWijzer vindt u de belangrijkste informatie over afvalinzameling in Borger-Odoorn. U kunt de AfvalWijzer-app (van AddComm Direct B.V.) downloaden op uw Android-, IOS- of Windows-apparaat. Kijken op www.mijnafvalwijzer.nl kan ook. Nadat u uw postcode en huisnummer hebt ingevoerd kunt u zien welk afval wanneer wordt ingezameld op uw adres. Hiervoor kunt u ook een handige herinnering instellen, zodat u nooit meer vergeet de (juiste) container aan de straat te zetten. En met de... In de AfvalWijzer vindt u de belangrijkste informatie over afvalinzameling in Borger-Odoorn. U kunt de AfvalWijzer-app (van AddComm Direct B.V.) downloaden op uw Android-, IOS- of Windows-apparaat. Kijken op www.mijnafvalwijzer.nl kan ook. Nadat u uw postcode en huisnummer hebt ingevoerd kunt u zien welk afval wanneer wordt ingezameld op uw adres. Hiervoor kunt u ook een handige herinnering instellen, zodat u nooit meer vergeet de (juiste) container aan de straat te zetten. En met de functie ‘Mijn afval’ kunt u zien hoeveel kilogram afval er in uw container zat en hoeveel dat kost. Bekijk uw kilo’s en kosten Om toegang te krijgen tot uw eigen afvalgegevens gaat u in de AfvalWijzer naar ‘Mijn afval’. Hier vraagt u eenmalig een toegangscode aan. Die krijgt u binnen een week per post thuisgestuurd. Met de code kunt u in de AfvalWijzer tot 1 januari 2021 terugzien hoeveel kilogram pmd-, gft- en restafval u op welke datum hebt aangeboden. Als uw container ’s ochtends aan de straat staat, vindt u de kilo’s en kosten diezelfde avond nog in de AfvalWijzer. Ook kunt u per maand bekijken hoe u het doet in vergelijking met de rest van uw wijk. Duurzaam en voordelig Als inwoner van Borger-Odoorn betaalt u jaarlijks een vaste vergoeding voor afvalinzameling. Voor het aanbieden van restafval komt daar een bedrag per geleegde container en per kilo bij. Dit bedrag kunt u per ophaaldag bekijken in de AfvalWijzer*. Voor pmd- en gft-afval betaalt u niets extra’s per kilo of container. Afval scheiden en daarmee minder restafval aanbieden is dus voordeliger. Bovendien kan goed gescheiden afval weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten, en dat is beter voor het milieu. Dat geldt voor pmd en gft, maar natuurlijk ook voor papier, glas en textiel. Winactie In november en december 2021 verloten we onder elke 100 aanmelders voor de ‘Mijn afval’-functie in Borger-Odoorn een cadeaubon van 25 euro. Bestaande gebruikers dingen automatisch ook mee. Winnaars krijgen hun prijs thuis afgeleverd. Per woonadres maakt u één keer kans en de gebruiker in uw huishouden moet minimaal 18 jaar oud zijn. Meer weten over deze winactie of afvalinzameling? Neem dan contact met ons op.  *De totale definitieve kosten worden berekend bij uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Borger Odoorn 22 november 2021

Reminder subsidie Frisse Start

Sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, culturele organisatie en gezelligheidsverenigingen kunnen nog tot en met 31 december 2021 de subsidie ‘Frisse Start na Corona’ aanvragen. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Provinciale subsidie De gemeente heeft € 50.000,- toegekend gekregen van de provinciale subsidieregeling ‘Frisse... Sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, culturele organisatie en gezelligheidsverenigingen kunnen nog tot en met 31 december 2021 de subsidie ‘Frisse Start na Corona’ aanvragen. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Provinciale subsidie De gemeente heeft € 50.000,- toegekend gekregen van de provinciale subsidieregeling ‘Frisse Start na Corona’. Geld dat speciaal bedoeld is voor vrijwilligersorganisaties zodat zij een frisse (door)start kunnen maken na de corona-pandemie.  De pandemie is nog niet ten einde en er is nog subsidie over. Daarom brengt de gemeente de regeling nog een keer onder de aandacht. Een financieel steuntje in de rug kan net het verschil maken om (toch) activiteiten te organiseren die de komende periode wat aangenamer maakt.  Aanvragen subsidie Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 ingediend worden via de website van de gemeente. Daarbij maakt het niet uit of het een nieuwe of een bestaande activiteit betreft.

Borger Odoorn 22 november 2021

Melding carbidschieten jaarwisseling

Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar de gemeente wil deze traditie graag in stand houden. Omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier namelijk samen toezicht op. Wanneer melden? U hebt een meldingsplicht als - het carbidschieten plaatsvindt... Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar de gemeente wil deze traditie graag in stand houden. Omdat we ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier namelijk samen toezicht op. Wanneer melden? U hebt een meldingsplicht als -           het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locaties -           het carbidschieten nog geen drie jaar aaneengesloten heeft plaatsgevonden op dezelfde plaats; -           u in voorgaande jaren niet aan de regels hebt voldaan. U vindt hier het meldingsformulier.  Uw melding moet vóór 3 december binnen zijn bij burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, postbus 3, 7875 ZG, Exloo. Mailen kan ook, naar gemeente@borger-odoorn.nl. Is uw melding drie aaneengesloten jaren voor dezelfde locatie goedgekeurd door de gemeente, en hebt u voldaan aan de voorwaarden? Dan hoeft u dit jaar geen nieuwe melding te doen. Voorwaarden De voorwaarden voor carbidschieten in de gemeente Borger-Odoorn kunt u vinden in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Kijk daarvoor op www.borger-odoorn.nl/verordeningen.  Wij volgen de landelijke wetgeving op het gebied van vuurwerk en carbid. Er geldt een vuurwerkverbod, dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor carbid. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over welke corona-maatregelen er tijdens de jaarwisseling van kracht zullen zijn.

Borger Odoorn 16 november 2021