Herinneringen aan het onderwijs van vroeger in de Kanaalstreek

Ter Apel

Aan zijn schooltijd heeft elke Nederlander herinneringen. Onmiddellijk komen beelden van het schoolplein, de gang met natte jassen of het grote schoolbord aan de muur boven drijven.

Vandaar dat op zondag 10 januari het onderwijs centraal staat tijdens een presentatie van oude beelden uit het archief in het Streekhistorisch Centrum. Bert Roossien laat dan foto’s zien van schoolgebouwen en schoolklassen uit Stadskanaal en omgeving. Ook lesmateriaal zoals oude schoolplaten komt aan bod. Net als in andere delen van Nederland schoten in de periode 1880-1920 ook in de Kanaalstreek en Westerwolde de scholen als paddenstoelen uit de grond. Dat was in eerste instantie te danken aan de bevolkingstoename in deze jaren. Daar kwam bij dat er steeds strengere eisen aan de schoolgebouwen werden gesteld, waardoor gemeenten en schoolbesturen genoodzaakt werden tot renovatie of nieuwbouw. Door de toenemende financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs werd het bovendien ook voor de voorvechters van Christelijk onderwijs mogelijk een eigen School met den Bijbel te bouwen. Naast beelden van schoolgebouwen en oude klassenfoto’s uit de regio wordt in de diavoorstelling aandacht geschonken aan de beroemde schoolplaten van Koekoek en Isings, rapporten, schoolreisjes, sportdagen en allerlei andere facetten van het onderwijs. Zo was daar meester Borgman, tot 1932 hoofd van de openbare school in Vledderveen die met zijn wereldtuin de kinderen op aanschouwelijke wijze aardrijkskundige en historische kennis bijbracht. Op een terrein niet ver van de school was de wereld met zijn continenten op verkleinde schaal gereconstrueerd. Op elk continent werden (voor zover mogelijk in ons koude klimaat) de daar verbouwde cultuurgewassen geplant en onderhouden. Leerlingen konden te voet het traject volgen dat de mailboten toen op geregelde tijden van Holland naar Indië aflegden of dat Columbus in 1492 naar Amerika had gebracht. De bijeenkomst in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal begint zondag om 14.30 uur. Een ticket kost drie euro, donateurs hebben gratis toegang.

Auteur

Paul Abrahams