Ruim 60 medewerkers Wedeka gedetacheerd bij bedrijfsleven

Ter Apel

Het college is akkoord gegaan met een drietal groepsdetacheringen, waarmee de openbare ruimte tien jaar lang wordt beheerd en onderhouden.

Er zijn drie overeenkomsten gesloten met Wedeka Bedrijven en een aantal BV’s, zodat langdurige werkgelegenheid wordt geboden aan in totaal 61 medewerkers. Een groep van 37 medewerkers wordt door Wedeka Bedrijven en de gemeente gedetacheerd bij LIN BV. Tien jaar lang gaan 37 medewerkers de openbare ruimten in de Stadskanaalster wijken Parkwijk (exclusief Julianapark), De Hagen, Vogelbuurt en Maarswold beheren en onderhouden. Ook gaan ze grasmaaien in het Centrumgebied en Maarsveld. Een groep van 21 medewerkers gaat tien jaar lang de openbare ruimte in de plaats Musselkanaal beheren en onderhouden. Daarbij is het grasmaaien in de wijk Ceresdorp inbegrepen bij de detacheringsovereenkomst tussen de gemeente, Wedeka Bedrijven en Noaberbeheer BV. Tenslotte worden drie medewerkers door Wedeka Bedrijven en de gemeente gedetacheerd bij HV Sport en Groen BV. Hierbij gaat het gedurende tien jaar om het beheren en onderhouden van alle sportterreinen in de gemeente. Ook worden alle sportvelden gemaaid. Bij de drie detacheringsovereenkomsten is de overname van het benodigde materieel inbegrepen. Binnenkort vindt de ondertekening van de overeenkomsten tussen de gemeente, Wedeka Bedrijven en de drie BV’s (LIN, Noaberbeheer en HV Sport en Groen) plaats. Dit gebeurt in aanwezigheid van de medewerkers die worden gedetacheerd, de gemeentebestuurders en de directie van Wedeka.

Auteur

Paul Abrahams