Jacco Pranger keert met Vervlogen Tijden terug naar Tweede Mond

tweede exloermond

In de rubriek 'Vervlogen tijden' vertelt Jacco Pranger deze keer over een foto rond 1950 in Tweede Exloërmond. Plaats van handeling: de woning aan het Zuiderdiep 145.

door Jacco Pranger

Het woonhuis werd in 1902 gebouwd in opdracht van Jan de Jonge. Jan en zijn vrouw Teuntje stelden hun huis ook beschikbaar voor kerkdiensten van de baptistengemeente. Destijds was er nog geen kerkgebouw om samenkomsten te houden. De eerste kerk werd in 1905 gebouwd even verderop aan het Zuiderdiep nummer 85. In 1912 verkocht de familie De Jonge het huis aan de familie Drenth, die achter de woning een grote landbouwschuur liet bouwen. Drenth was van beroep landbouwer en had drie zonen die ook werkzaam waren in de landbouw. In 1935 overleed Drenth. Het bedrijf werd overgenomen door zoon Willem. Willem Drenth verkocht in 1938 het woonhuis en het bedrijfsgedeelte aan Freerk Blaakmeer, van oorsprong afkomstig uit Hoogezand. De kinderen van Blaakmeer groeiden op in het landbouwbedrijf. Zoon Pieter en zijn vrouw Jeichina Roelfina te Velde runden het bedrijf vanaf 1963. Ruim 20 jaren wordt het stokje overgenomen door zoon Freek. Hij breidt het boerenbedrijf van zijn ouders uit met onder meer een kippenschuur aan het Noorderdiep in Tweede Exloermond. Zoon Freek en zijn gezin gaan niet wonen in het huis, maar hun ouders Pieter en Jeichina wel. Totdat zij om gezondheidsredenen verhuizen naar een appartement in Musselkanaal. Het woonhuis met landbouwschuur heeft jarenlang te koop gestaan en raakte langzaam maar zeker in verval. In 2016 werd het hele pand verkocht en werden nieuwe plannen ontwikkeld voor nieuwbouw. Begin mei 2016 is begonnen met de sloop en wordt een nieuw woonhuis gebouwd op deze locatie. Met dank aan Jantje en Gerrit Schuurman voor de aangeleverde gegevens. U wilt reageren op het artikel? Bel Jacco Pranger, 06-21831002, of stuur een mail naar pranger@nieuwbuinen.com Aanvulling Nog even een aanvulling op het vorige artikel van woensdag 4 mei over drukkerij Van Heuveln. Ik schreef dat er ook kranten werden gedrukt zoals het Eerelmanskrantje, de Noordooster en de Veenkoloniale, maar dit was niet juist. Er was wel een samenwerking tussen de drukkerij en deze kranten, maar ze werden elders gedrukt. Dus niet in Musselkanaal.

Auteur

Paul Abrahams