Gemeente Aa en Hunze opent een Taalhuis in bibliotheek Gieten

Gieten

 Het Taalhuis in de bibliotheek van Gieten wordt donderdag 8 september geopend door wethouder Harry Dijkstra.De officiële opening vindt plaats om 17.45 uur in de bibliotheek (Eexterweg 12, Gieten).

Het Taalhuis is een speciale voorziening om laaggeletterdheid terug te dringen. Veel organisaties die laaggeletterdheid signaleren willen hun potentiële deelnemers doorverwijzen naar een herkenbare plek, het Taalhuis. Taalhuis in de Bibliotheek Het Taalhuis is tot stand gekomen in samenwerking met lokale partners: Impuls, Drenthe college, Werkplein Baanzicht, Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente Aa en Hunze en de Bibliotheek Aa en Hunze. Het Taalhuis richt zich op laaggeletterden van 18 jaar en ouder. Het is een toegankelijke en laagdrempelige plek, waar iedereen geholpen wordt met een taalvraag. Wie beter wil leren lezen en schrijven heeft behoefte aan een herkenbaar loket dat inzichtelijk maakt welke scholing er passend is. Rol van de Bibliotheek De Bibliotheek werkt preventief en actief aan het aanpakken van laaggeletterdheid door middel van verschillende (digi)taalprojecten, zoals Boekstart, Leesklik, klik en tik, digisterker en het concept Bibliotheek op school. Daarnaast is de Bibliotheek een openbare instelling waar jaarlijks veel bezoekers komen. Tussen al deze bezoekers bevinden zich kinderen en ouders die gemakkelijk toegang hebben tot een groot assortiment aan leer- en leesmateriaal, zowel in boekvorm als digitaal. Laaggeletterdheid In Nederland is laaggeletterdheid een groot maatschappelijk probleem. Onder laaggeletterdheid verstaan we: onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met alledaagse technologie. In Nederland is 1,3 miljoen van de mensen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd. In Drenthe vallen ongeveer 55.000 mensen in deze groep. Deze mensen worden belemmerd bij hun dagelijks functioneren. Het gaat hierbij om problemen bij de opvoeding van kinderen, het volgen van onderwijs, het vinden en behouden van werk, het leiden van een gezond leven, maatschappelijke redzaamheid en een actief burgerschap. Daarnaast is de drempel groot om een taalcursus te volgen omdat er nog steeds een taboe rust op laaggeletterdheid. Opening Het Taalhuis wordt geopend met een feestelijk programma: Een middag Taal en Meer! De Middag Taal en Meer! staat in het teken van theater en informatie rondom taal.  Voor de kinderen van de basisschool is er om 16.00 uur een theatervoorstelling in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarna wordt het programma voortgezet in de bibliotheek. Verschillende organisaties uit het werkveld zijn vertegenwoordigd op de informatiemarkt. De deelnemers geven een korte presentatie over hun activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid. Programma Donderdag 8 september vanaf 15.30 uur Graag vooraf aanmelden voor deze  middag via: info@bibliotheekgieten.nl. 15.30: Inloop Gemeentehuis Gieten 16.00: Poppentheater Jinky’s Mikmak speelt: Waar is de maan gebleven? Deze voorstelling is voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool. 16.45: Einde voorstelling 16.50: Kinderen blijven in raadzaal, genodigden lopen naar de Bibliotheek, Eexterweg 12 17.00: Ontvangst Bibliotheek 17.05: Presentaties deelnemers; per organisatie 3 minuten 17.25: Taalambassadeurs aan het woord 17.30: Speech wethouder Harry Dijkstra 17.40: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst organisaties 17.45: Officiële opening 18.00: Drankje en een hapje Tevens is er gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

Auteur

Cindy Houwen