OBS De Clockeslach start met groep hoog- en meer begaafde leerlingen

Vlagtwedde

Meer- en hoogbegaafdheid is een belangrijk aspect in het onderwijs. De zorg vanuit school beperkt zich niet alleen tot zorg voor kinderen die meer tijd nodig hebben voor het standaard lesprogramma, maar juist ook de zorg voor kinderen die meer kunnen en die daardoor soms ook een beetje 'anders' zijn.

Vaak hebben ze minder aansluiting bij leeftijdsgenootjes, omdat ze anders denken en ook andere vragen stellen aan leerkrachten. Hierdoor worden ze soms slecht begrepen. Daardoor kunnen ze ook faalangstig worden en minder presteren dan ze eigenlijk kunnen en willen. Op OBS De Clockeslach willen ze met hun werkwijze ervoor zorgen, dat deze kinderen ook met gelijkgerichte kinderen (hetzelfde denkend) een dagdeel kunnen optrekken in een nog beter passende omgeving. Na anderhalf jaar studie en voorbereiding door middel van een pilot, ondersteund door het bestuur van O2SV, is het zover.  Dit schooljaar start OBS De Clockeslach met een Leerpunt voor kinderen, die meer begaafd zijn of hoogbegaafd. Op iedere school zitten kinderen, die verder zijn met hun ontwikkeling en die een extra uitdaging nodig hebben naast het normale programma. Nu wordt het nog Leerpunt genoemd, maar de school is nog op zoek naar een mooie naam. Die wordt samen met de kinderen bedenken. Om deze groep kinderen goed Passend Onderwijs te kunnen geven is een apart programma opgezet, dat op school wordt aangeboden. Hierbij gaat het om opdrachten in het kader van wetenschap en techniek. Het Leerpunt wordt dit schooljaar ingezet op de woensdagochtend. Juf Evelien Pinxterhuis is op school de interne expert (zij is Master Pedagogiek, Hoogbegaafdheid) op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Zij leidt het Leerpunt en zij zorgt ook voor interne scholing van de teamleden. De kinderen die in het Leerpunt meedraaien zitten de rest van de week in de gewone groep, maar krijgen ook daar een aangepast programma aangeboden. Ook dit wordt mede begeleid door juf Evelien. Deze aanpak zorgt ervoor dat de meer- en of hoogbegaafde leerlingen niet geïsoleerd raken. Op de school zijn er op dit moment 11 leerlingen, die in aanmerking komen voor een plek in het Leerpunt. De eerste groep leerlingen waarmee wordt gestart  komen uit groep 4 tot en met 8. Voor deze groep kinderen zijn speciale leermiddelen aangeschaft. Er wordt gewerkt met de Pittige Plus Torens. Daarnaast wordt gekeken naar hun sociale welbevinden en naar hun specifieke talenten.  Na de kerstvakantie zullen er ook kinderen mee gaan draaien vanaf groep 2 en groep 3.  

Auteur

Cindy Houwen