Inwonersbijeenkomsten over veiligheidsgevoel in Ter Apel

ter apel

Eind vorig jaar zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast terug te dringen van een kleine groep asielzoekers.

Om van inwoners te horen hoe zij het effect van deze maatregelen en de veiligheid momenteel ervaren, organiseert de gemeente Vlagtwedde twee inwonersbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden gehouden op maandag 13 februari en dinsdag 7 maart, van 18.30 tot 20.30 uur, in Dans- en Partycentrum Bram en Hennie van den Berg in Ter Apel. Aanmelden tot en met uiterlijk 5 februari Wie naar een van deze bijeenkomsten wil, moet zich hiervoor opgeven. Aanmelden kan tot en met uiterlijk zondag 5 februari door een mail te sturen naar info@vlagtwedde.nl of door te bellen met de gemeente Vlagtwedde, telefoon 0599 – 320 220. Met het oog op de organisatie vraagt de gemeente de volgende zaken aan te geven: per persoon naam- en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eerste en tweede voorkeurdatum. Wie zich heeft aangemeld ontvangt een schriftelijke bevestiging. De bevestigingsbrief in combinatie met geldige legitimatie is tevens toegangsbewijs. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor mensen die een bevestigingsbrief hebben ontvangen. Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomsten de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en burgemeester en wethouders van Vlagtwedde. Burgemeester Leontien Kompier over de reden van de bijeenkomsten: “Vorig jaar bleek dat inwoners veel overlast ervaren van een kleine groep asielzoekers. Dit kwam in november scherp naar voren tijdens een inloopbijeenkomst in de bibliotheek en later ook tijdens een bijeenkomst die we hebben georganiseerd voor een groep omwonenden. We zijn geschrokken van de impact van de overlast op inwoners. Dit is voor ons directe aanleiding geweest om snel maatregelen te nemen die erop zijn gericht om de overlast fors terug te dringen. Zo is de aanwezigheid van de politie fors opgeschroefd, hebben we cameratoezicht en een alcoholverbod ingevoerd, is het toezicht in het openbaar vervoer verscherpt en ook heb ik gebiedsverboden opgelegd. We zijn nu ruim twee maanden verder en benieuwd hoe inwoners de situatie nu ervaren.”

Auteur

Paul Abrahams