Onderhoudswerkzaamheden spoorbaantracé Eerste Dwarsdiep – Tweede Dwarsdiep

Ter Apel

Vanaf half februari gaan vrijwilligers uit Gasselternijveenschemond aan de slag op het tracé van de voormalige spoorbaan.

Zij gaan er onder andere voor zorgen dat de beplanting op de landhoofden (= de steunpunten) van de oude spoorbrug bij Eerste Dwarsdiep wordt verwijderd. Daarnaast nemen zij het snoei- en veldwerk tussen Eerste en Tweede Dwarsdiep voor hun rekening. De werkzaamheden nemen vele uren van de vrijwilligers in beslag. De inschatting is dat ook in 2018 de werkzaamheden door gaan om de klus te kunnen klaren. Reden onderhoudswerkzaamheden De gemeente is voornemens om de landhoofden van de oude spoorbrug te renoveren. Om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren, moeten de landhoofden vrij zijn van beplanting. Wanneer de renovatiewerkzaamheden van start gaan is echter nog niet bekend. Daarnaast is het dunnen van de beplanting op het spoorbaantracé noodzakelijk omdat de bomen in al die jaren erg dicht op elkaar zijn komen te staan. De kronen van de bomen groeien steeds verder in elkaar. Dit zorgt voor weinig licht op de ondergrond waardoor de struik- en kruidlaag (= de vegetatielaag tussen de moslaag enerzijds, en de struiklaag en de boomlaag anderzijds) zich niet kunnen ontwikkelen en een relatief kaal beeld ontstaat. Voor de ontwikkeling van het dierlijk leven is het een pré dat er weer voldoende schuilgelegenheid in de vorm van een struik- en kruidlaag voor handen komt en daarmee samenhangend voldoende voedsel ter beschikking is. Wet- en regelgeving De beplanting op de spoorbaan valt onder de Boswet. Er zal dan ook maximaal 40% van het kroonoppervlakte van de bomen worden gedund om het 'bos' in stand te houden. Verder zal er rekening gehouden worden met de flora- en faunawet. Veiligheid De veiligheid van zowel de vrijwilligers als passanten staat voorop. Wilt u dan ook te allen tijde de instructies opvolgen van de vrijwilligers die op de spoorbaan aan de slag zijn. Houdt kinderen en huisdieren alstublieft uit de buurt van de werkzaamheden.

Auteur

Paul Abrahams