Snel internet voor buitengebied Westerwolde en Stadskanaal stap dichterbij

Ter Apel

De gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal hebben met de Maatschappij voor Breedband in Nederland B.V. - MABIN - een convenant gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Dit gebeurt mede op advies van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal. Daarmee is snel internet voor bewoners en bedrijven in de buitengebieden van deze gemeenten een stap dichterbij gekomen. Op voorwaarde dat voldoende adressen een glasvezelabonnement afsluiten, begint MABIN eind 2017 met de aanleg. Nog voor de zomer van 2018 kan een glasvezelnetwerk zijn aangelegd. Met het convenant zeggen de gemeenten onder meer toe zich in te spannen een vlotte aanleg mogelijk te maken. Op dit moment zijn circa 3.000 adressen in Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal niet aangesloten op de COAX-kabel. Wanneer tenminste circa de helft van deze adressen een betaalde glasvezelaansluiting neemt en een abonnement met een aanbieder afsluit, gaat MABIN tot aanleg over. MABIN wil na de komende zomervakantie adressen benaderen met een marktconform aanbod. In mei 2016 is vanuit de gemeente Vlagtwedde het initiatief genomen voor een stichting voor snel internet in het buitengebied. Bellingwedde is hier gelijk bij aangesloten. Deze Stichting Snel Internet Westerwolde heeft een gemeentelijke subsidie ontvangen voor een vraaginventarisatie. Recent hebben de Stichting Snel Internet Westerwolde en het Initiatief Snel Internet Stadskanaal besloten samen te gaan in een nieuwe stichting. “Zo'n 85% van de adressen in het buitengebied in Westerwolde heeft een intentieverklaring getekend. De realisatie van voldoende aansluitingen lijkt ons dan ook haalbaar," aldus Ben Olde Agterhuis, voorzitter van de stichting. "Verder hebben we gekeken naar mogelijke partijen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ons advies aan de gemeenten was om met MABIN in zee te gaan. Wij zijn van mening dat zij de benodigde professionaliteit en ervaring in huis hebben om tot een goed glasvezelnetwerk in het buitengebied te komen op basis van een goed, marktconform aanbod. Wij zijn dan ook verheugd dat Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal nu dit convenant met deze partij hebben gesloten en de realisatie van snel internet in het buitengebied weer een stap dichterbij is gekomen."

Auteur

Paul Abrahams